Đăng ký thành viên

Vui lòng nhập các thông tin bên dưới:

Sau khi đã được Quantri.vn xác nhận là chuyên gia quản trị, các chuyên gia có quyền lợi và nghĩa vụ sau:

A. Quyền lợi:

 • Chuyên gia được hiển thị hình ảnh, tiểu sử trong danh sách chuyên gia.
 • Được tham dự các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên sâu về quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế, công tác điều hành vi mô và vĩ mô của nhà nước do Hội Khoa học Kinh tế và Quản lý thành phố Hồ Chí Minh (HASEM) tổ chức.
 • Được tham gia câu lạc bộ doanh nghiệp của HASEM
 • Có cơ hội trở thành thành viên chính thức của HASEM.

B. Nghĩa vụ:

 • Tuân thủ pháp luật Việt Nam trong truyền thông và tư vấn thông tin cho Cộng đồng
 • Chia sẻ kiến thức về quản lý và quản trị dưới dạng tư vấn cho các thành viên đặt câu hỏi trực tiếp với mình trong vòng 48 giờ kể từ ngày tiếp nhận thông tin.
Khi là thành viên quản trị bạn sẽ có quyền lợi sau:

Quyền lợi:

 • Được xem các tin tức thị trường miễn phí
 • Được đăng câu hỏi đến các chuyên gia quản trị.
 • Được thảo luận, trao đổi với các chuyên gia.
 • Truy xuất toàn bộ hệ thống lý thuyết Bậc đại học chuyên ngành Quản trị do Quantri.vn số hoá đầu tiên tại Việt Nam.
 • Truy xuất các từ vựng chuyên ngành Anh Việt

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn