Th.s Trần Văn Đức

Th.s Trần Văn Đức

Thạc sỹ Trần Văn Đức hiện là Luật sư, MBA. Muốn cùng nhau chia sẻ kiến thức và sự hiểu biết cũng như giao lưu với các bạn trên QuanTri.vn.

Đặt câu hỏi với chuyên gia

Câu trả lời liên quan

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn