Th.S Lê Văn Tiến Sĩ

Th.S Lê Văn Tiến Sĩ

- Giám Đốc Kiểm Định các công ty gia công phần mềm hàng đầu tại Việt Nam: Global Cybersoft, CSC, Logigear.

- Thành viên sáng lập công ty TNHH Cần Là Có

- Phó Giám Đốc Kinh Doanh công ty CP MK Smart

- Giám Đốc khu vực Đông Dương tập đoàn giáo dục NIIT Ấn Độ

- Giám Đốc Chất Lượng và Giám Đốc Đào Tạo công ty Success Software Services

- Giảng viên đào tạo quản lý dự án tập đoàn TUV Rheinland (PMP certified)

- Giảng viên đào tạo kỹ năng mềm trường CBAM (đơn vị thành viên trực thuộc VCCI)

Đặt câu hỏi với chuyên gia

Câu trả lời liên quan

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn