NCS Tiến sĩ Hoàng Xuân Trọng

NCS Tiến sĩ Hoàng Xuân Trọng

Nghề nghiệp: Giảng viên, các học phần giảng dạy: Marketing căn bản, Quản trị marketing.

Câu nói yêu thích: "Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn”

Đặt câu hỏi với chuyên gia

Câu trả lời liên quan

Đăng nhập

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn