Th.S Trần Văn Hưng

Th.S Trần Văn Hưng

Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh - Đại Học Tài chính - Marketing

Phó Viện trưởng, Giám đốc Đào tạo của Viện Quản trị và Phát triển Doanh nghiệp

Giảng viên ILO về Khởi Sự Doanh nghiệp và Tăng cường Năng lực Kinh doanh Cho Doanh nghiệp.

Đặt câu hỏi với chuyên gia

Câu trả lời liên quan

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn