Th.S Phạm Tuấn Anh

Th.S Phạm Tuấn Anh

Công tác tại Cty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau với vị trí quản lý sản xuất
 
Tốt nghiệp ngành kỹ sư hóa dầu 2003-2008
 
Tốt nghiệp quản trị kinh doanh 2011-2013 
 
 MBA - PGSM tại TPHCM
Đặt câu hỏi với chuyên gia

Câu trả lời liên quan

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn