Th.S Nguyễn Thanh Lịch

Th.S Nguyễn Thanh Lịch

Chuyên gia Quản trị Hành chính Nhân sự.

Chuyên trợ giúp phát triển sự nghiệp cho các cấp quản lý. Hỗ trợ thăng tiến.

Tư vấn miễn phí các giải pháp quản trị doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh, hành chính, nhân sự theo mô hình Football Team trong thời kỳ hội nhập.

Tác giả của mô hình Football Team.

Giảng viên đào tạo nghiệp vụ tổ chức quản lý, điều hành doanh nghiệp và quản trị nhân sự.

Đặt câu hỏi với chuyên gia

Câu trả lời liên quan

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn