Thông tin thành viên

Họ tên:  Jin Nguyễn
Email:  406308939562709
Ảnh đại diện: 
Tự giới thiệu: 

phân tích vai trò của hoạch định đối với hoạt động quản trị? cơ sở của hoạch định là gì?

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn