Thông tin thành viên

Họ tên:  nguyenthithuong
Email:  nguyenthuongcdkt@gmail.com
Ảnh đại diện: 
Tự giới thiệu: 

tôi tên là Nguyễn Thị Thương sinh ngày 5/6/1981

công tác tại trường đại học Hải Dương

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn