Thông tin thành viên

Họ tên:  Lê Văn Lục
Email:  luclv.hn@gmail.com
Ảnh đại diện: 
Tự giới thiệu: 

Với 4 năm kinh nghiệm làm Giáo dục tạo các tổ chức Giáo dục uy tín, từng là phó trưởng phòng kinh doanh tại IQ Việt Nam khi còn là sinh viên năm cuối,Cán bộ phòng CTSV  FPT Polytechnic, Phó Giám đốc sáng lập hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế Ngôi Sao, từng tham gia đào tạo kỹ năng cho sinh viên nhiều trường cao đẳng, đại Học cũng như nhân viên kinh doanh một số doanh nghiệp tại Hà Nội.

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn