Thông tin thành viên

Họ tên:  Ngọc Hân
Email:  ngochank53ktkd2@gmail.com
Ảnh đại diện: 
Tự giới thiệu: 

cho em hỏi:Giải thích tại sao tính kinh tế theo quy mô và kinh nghiệm có thể tạo thành rào cản đối với công ty muốn gia nhập vào một ngành.mong các chuyên gia trả lời sớm cho em.e cảm ơn rất nhiều.em tên hân.

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn