Thông tin thành viên

Họ tên:  nguyễn văn giáp
Email:  cauchunho303@gmail.com
Ảnh đại diện: 
Tự giới thiệu: 

hiện tại đang là sinh viên ngành quản trị kinh doanh,ước mơ mục tiêu sẽ có một công ty riêng do chính mình đảm nhiệm và xây dựng lớn mạnh nên 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn