Kết quả

Value judgement:

Đánh giá chủ quan.

Một nhận định mà nói chung có thể được tóm tắt là ""X là tốt (hay xấu)"". Cụm thuật ngữ chủ quan gây nhiều nhầm lẫn trong kinh tế học."

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn