Kết quả

Utility:

Độ thoả dụng.

Được hiểu rộng rãi trong kinh tế học như là đồng nghĩa với ""phúc lợi"", PHÚC LỢI KINH TẾ ,sự thoả mãn và đôi khi là hạnh phúc."

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn