Kết quả

Self-liquidating advances:

Các khoản ứng trước tự thanh toán.

Một câu châm ngôn truyền thống tròn ngành ngân hàng của Anh là các hình hức tín dụng ""tự thanh toán"" là hình thức cho vay an toàn nhất cho ngân hàng."

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn