Kết quả

Marshall-lerner condition:

General rule that states: (1) depreciation will improve the trade balance if the currency-depreciating nation’s demand elasticity for imports plus the foreign demand elasticity for the nation’s exports exceeds one. (2) if the sum of the demand elasticities is less than one, depreciation will worsen the trade bal-ance. (3) the trade balance will be neither helped nor hurt if the sum of the demand elasticities equals one

Điều kiện marshall-lerner phát biểu rằng, để cho việc phá giá tiền tệ có tác động tích cực tới cán cân thanh toán, thì giá trị tuyệt đối của tổng hai độ co dãn theo giá cả của xuất khẩu và độ co dãn theo giá cả của nhập khẩu phải lớn hơn 1."

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn