Kết quả

“Open-door” policy:

A policy in which anyone with a complaint can talk with a manager, an HR representative, or an executive.

Chính sách mở cửa / Một chính sách mà bất kỳ ai có khiếu nại có thể nói chuyện trực tiếp với những nhà quản lý.

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn