Sự kiện

Quy định hỏi và trả lời tư vấn
Loại sự kiện: Sự kiện nổi bật
Ngày: 25/03/2014 10:59
Địa điểm: Quantri.vn

 

Xin chào các anh chị và các bạn thành viên Quantri.vn

Trong thời gian qua, được sự tín nhiệm của cộng đồng, rất nhiều câu hỏi của các thành viên được gửi về cho các chuyên gia Quantri.vn tư vấn. Có những câu hỏi rất hay, là những trăn trở rất thật của thành viên, nhưng cũng có những câu hỏi thể hiện người hỏi lười suy nghĩ, ỷ lại, một số câu hỏi còn thể hiện văn phong cộc lốc và thiếu tôn trọng.

Để giúp các chuyên gia Quantri.vn có khung quy định hướng dẫn cách trả lời cũng như người đặt câu hỏi biết được câu hỏi nào nên đặt cho chuyên gia, câu hỏi nào không nên đặt, câu hỏi nào được trả lời, câu hỏi nào sẽ không được trả lời tư vấn, Hội đồng khoa học đã nhóm họp và ra các quy định về hỏi và trả lời tư vấn như sau:

1. Quy định về đặt câu hỏi:

Các câu hỏi đặt cho QuanTri.vn phải có các tiêu chuẩn sau:

1.1 Ngôn ngữ: Tiếng Việt và viết bằng Tiếng Việt có dấu.

1.2 Văn phong: Viết bằng văn phong chuẩn mực, có chủ ngữ, vị ngữ, tránh hành văn cộc lốc.

1.3 Nội dung:

Cần rõ ràng về nội dung hỏi. Nếu cần thiết, mô tả bối cảnh, lĩnh vực, tình huống cụ thể để chuyên gia nắm rõ và cho câu trả lời chính xác nhất.

Câu hỏi tư vấn không phải là đề bài của 1 bài tập mà bạn được thầy cô giao phó, mà là những câu hỏi phát sinh từ quá trình học tập, làm bài và thực tiễn.

2. Quy định trả lời tư vấn

2.1 Các câu trả lời của chuyên gia Quantri.vn nên theo dạng hướng dẫn, định hướng đối với những câu hỏi mang tính lý thuyết và hướng dẫn làm bài tập.

2.2 Các câu trả lời cho những vấn đề thực tiễn cần phải trả lời chi tiết nhưng phải sau khi có đầy đủ thông tin. Tuy nhiên, chúng tôi không trả lời những câu hỏi với các trường hợp đích danh (tên công ty, tên sản phẩm, tên tổ chức) nếu người hỏi không phải là chủ sở hữu của các pháp nhân và thương hiệu này.

2.3 Các câu trả lời phải đúng với nội dung cần hỏi.

2.4 Dẫn nguồn nếu lấy từ những nguồn thông tin khác và các nguồn này phải được kiểm định và chính thống.

Định hướng của Quantri.vn là giúp tất cả những người đang học hoặc đang làm về Quản trị hiểu được lý thuyết và có thể thực hành trong điều kiện thực tế tốt nhất, do đó Quantri.vn sẽ giúp bạn với điều kiện nhận thấy có sự nỗ lực của các bạn. Chúng tôi giúp bạn nhưng chúng tôi không thể học thay bạn, mong các bạn thông cảm.

Xin chân thành cảm ơn các thành viên đã tín nhiệm Quantri.vn trong thời gian qua.

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia