Hoạch định nhân sựVăn hóa doanh nghiệpLương bổng và đãi ngộLuật lao độngTuyển dụngĐào tạo và phát triểnĐộng viênĐánh giá hoạt động

4 loại văn hóa trong doanh nghiệp

10:51 08/11/2013 in Văn hóa doanh nghiệp

Có nhiều hơn một loại văn hóa doanh nghiệp trong thế giới doanh nghiệp. Điều này không có nghĩa văn hóa doanh nghiệp mạnh với văn hóa doanh nghiệp yếu, mặc dù những người đang có chắc chắn là hai loại chung của văn hóa doanh nghiệp.

Trong khi các nhà lý thuyết khác nhau và các công ty khác nhau thậm chí có thể có ý kiến khác nhau về loại hình của các nền văn hóa doanh nghiệp hiện có, có một sự đồng thuận chung về bốn loại khác nhau của văn hóa doanh nghiệp. Hầu hết các công ty đểu thuộc một trong bốn loại văn hóa doanh nghiệp sau:

 - Một trong những loại văn hóa doanh nghiệp là “văn hóa khó khăn “. Một trong những khía cạnh phổ biến nhất của các nền văn hóa khó khăn, chàng trai hoặc nam nhi là thông tin phản hồi nhanh chóng và phần thưởng cao. Tốc độ có thể được phá vỡ , nhưng phần thưởng rõ ràng của hành động được nhìn thấy rất nhanh chóng. Từ một điểm đứng của công ty, loại hình của văn hóa doanh nghiệp sẽ được thường xuyên nhất liên quan đến hoạt động tài chính thực sự nhanh chóng, chẳng hạn như tiền tệ, kinh doanh và môi giới.

Điều này cũng có thể áp dụng cho các doanh nghiệp như một lực lượng cảnh sát, hoặc một vận động viên cá nhân trên một đội thể thao. Điều này có xu hướng là một loại căng thẳng của văn hóa doanh nghiệp đòi hỏi một tâm lý nhất định để phát triển mạnh và thành công.

- Một loại khác của văn hóa doanh nghiệp là “làm việc chăm chỉ / chơi hết mình” văn hóa doanh nghiệp. Đây là loại một nền văn hóa doanh nghiệp mà không mất rất nhiều rủi ro, nhưng nó có một số ít, và tất cả đều nhận được phản hồi nhanh chóng. Đây là một cái gì đó có thể được nhìn thấy trong một công ty rất lớn mà là phụ thuộc vào dịch vụ khách hàng mạnh mẽ. Đây là loại hình văn hóa doanh nghiệp thường được đặc trưng bởi nhiều cuộc họp nhóm, thuật ngữ chuyên ngành.

 - Một loại thứ ba của văn hóa doanh nghiệp là “đặt cược văn hóa công ty của bạn.” Đây là một loại của công ty nơi mà các quyết định lớn được thực hiện qua các nỗ lực cổ phần cao. Trong loại hình văn hóa, kết quả cuối cùng của những quyết định này không thể được nhìn thấy trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Các loại phổ biến nhất của công ty sẽ có loại hình này của một nền văn hóa là một trong đó là tham gia vào dự án thử nghiệm hoặc tìm kiếm. Hai ví dụ tuyệt vời sẽ được như thăm dò các mỏ dầu mới và thiết kế thử nghiệm vũ khí quân sự.

- Một loại thứ tư của văn hóa doanh nghiệp là “văn hóa quá trình”. Một nền văn hóa quá trình thường xuyên nhất lần trong các doanh nghiệp có thực sự là thông tin phản hồi không. Đây hiếm khi là một nền văn hóa tốt. Trong loại này văn hóa doanh nghiệp bị ám ảnh với quá trình cách làm việc tập trung bị mất mục tiêu. Văn hóa quá trình doanh nghiệp là một từ đồng nghĩa cho bộ máy quan liêu. Các nền văn hóa này là quá thận trọng, bị ám ảnh với bức thư của pháp luật như trái ngược với ý tưởng của pháp luật. Tích cực đối số duy nhất cho nền văn hóa này là sự thống nhất của kết quả làm cho nó tốt cho các dịch vụ công cộng.

Đây là những loại văn hóa doanh nghiệp. Hầu hết các công ty sẽ rơi vào một trong các loại này. Biết được những loại doanh nghiệp sẽ giúp đỡ trong việc phân tích từng công ty và văn hóa doanh nghiệp thích hợp cho mỗi một.

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới