Hoạch định nhân sựVăn hóa doanh nghiệpLương bổng và đãi ngộLuật lao độngTuyển dụngĐào tạo và phát triểnĐộng viênĐánh giá hoạt động

Giới thiệu về văn hóa doanh nghiệp

10:46 08/11/2013 in Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp, đôi khi cũng được gọi là văn hóa tổ chức, là một thuật ngữ chung vạch ra thái độ tập thể, niềm tin, những kinh nghiệm chung, thủ tục, và các giá trị phổ biến trong một tổ chức.

Văn hóa doanh nghiệp là cụm từ được sử dụng rất nhiều trong thế giới doanh nghiệp của chính nó, vì nó cũng ảnh hưởng đến các cổ đông, người có thể hoặc có thể không được trực tiếp tham gia vượt ra ngoài quyền sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần.

Triết lý này cũng bao gồm niềm tin và ý tưởng của các mục tiêu. Vấn đề ở đây là phải có cá nhân suy nghĩ về các tập thể lớn hơn của công ty, kể từ khi thịnh vượng của công ty sẽ đi xung quanh để mang lại lợi ích cho cá nhân người làm việc cho nó.

Bởi vì điều này, một tiêu chuẩn chung của hành vi được mong đợi, do đó, người lao động đều biết đến một mức độ nào đó những gì được mong đợi của họ thậm chí trước ngày đầu tiên. Điều này giúp tạo ra sự thống nhất và tăng hiệu quả người lao động nói chung. Văn hóa doanh nghiệp giúp thiết lập các hướng dẫn dự kiến, kỳ vọng, và các quy tắc sẽ giúp công ty đạt được mục tiêu của họ.

Văn hóa doanh nghiệp có xu hướng được các mục tiêu và tầm nhìn lớn hơn chia sẻ cho một công ty, nhưng điều đó không làm cho nó kết thúc tất cả. Nếu văn hóa doanh nghiệp lớn hơn sẽ được nhiều nền văn hóa mà vẫn còn dành riêng cho hình ảnh lớn hơn, nhưng có hệ thống riêng của họ về hoạt động và làm việc có hiệu quả hơn trong nhiệm vụ của họ, và một phần của bức tranh lớn hơn.

Một ví dụ cổ điển này sẽ là dân máy tính công nghệ cao. Do tính chất cực kỳ chuyên ngành chuyên môn của họ, kỹ thuật viên máy tính có khả năng để có hành vi riêng lẻ, điều kiện làm việc, và các chiến lược để nhận được công việc làm. Ngôn ngữ máy tính dẫn đến một loạt các thuật ngữ hoặc các công nghệ mà nhiều người phải dân máy tính sẽ không có một đầu mối về văn hóa doanh nghiệp phụ của họ ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức như một toàn thể, tốt hơn hoặc tồi tệ hơn cho công ty.

Một công ty có một đội ngũ nhân viên phản ứng mạnh mẽ với các giá trị tổ chức và có thể vượt qua thành công cho người lao động ở mọi cấp độ được coi là một phần của một “nền văn hóa mạnh mẽ.” Ngược lại thì nơi quy định quá hạn chế, thủ tục, và quan liêu là cần thiết để thực thi tầm nhìn của công ty, thì đó chắc chắn được coi là “văn hóa yếu.”

Văn hóa doanh nghiệp yếu là gây thiệt hại cho một công ty. Thêm sự giám sát, quy tắc, và quan liêu làm cho công ty kém hiệu quả hơn và ít hiệu quả hơn. Nền văn hóa yếu kém không thể tận dụng lợi thế của một cơ hội mà đòi hỏi hành động, nhanh chóng quyết định.

Văn hóa doanh nghiệp mạnh có xu hướng là một điều tốt, nhưng cũng có một số nguy hiểm phải được theo dõi. Nếu tất cả mọi người là hoàn toàn phù hợp với văn hóa tổ chức của một công ty, và giữ niềm tin tập trung về các mục tiêu này cần được thực hiện, sau đó là một nguy cơ “suy nghĩ nhóm.” Đây là nơi mà cả một nhóm nghĩ về tương tự như vậy mà họ bị mất khả năng để trở thành sáng tạo hoặc có một phương pháp duy nhất cho một vấn đề.

Văn hóa doanh nghiệp vẫn còn cần thiết cho bất kỳ công ty nào, và một nền văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ kết hợp với một sự cởi mở với những ý tưởng mới sáng tạo và giải quyết vấn đề có thể là các khối xây dựng một cái gì đó tuyệt vời.

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới