Mua bán Sát nhậpNhượng quyềnChiến lược cạnh tranhTái cấu trúcQuản trị thay đổi

Tổng công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam phát hành riêng lẻ cho 6 tổ chức

17:04 28/10/2013 in Mua bán Sát nhập

Tổng giá trị trái phiếu phát hành đợt này là 350 tỷ đồng, với mục đích tái cấu trúc nguồn vốn cho VNE.

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam(VNE) công bố nghị quyết HĐQT ngày 8/10/2012 về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu VNE-BOND2012 – không chuyển đổi và có bảo đảm.

Tổng giá trị trái phiếu phát hành đợt này là 350 tỷ đồng, với mục đích tái cấu trúc nguồn vốn cho VNE. Tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản phải trả của công ty.

Mệnh giá trái phiếu phát hành 1 tỷ đồng/trái phiếu. Như vậy, có 350 TP được phát hành đợt này. VNE cho biết, kỳ hạn của TP là 2 năm, lãi thanh toán 6 tháng 1 lần (tổng cộng có 4 đợt trả lãi). Lãi suất được tính theo từng thời kỳ. Cụ thể như sau:

  • 2 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định 14%/năm
  • 2 kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất tham chiếu bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND của hội sở chính của 4 ngân hàng tham chiếu, cộng (+) biên độ 4%/năm, nhưng không thấp hơn 14%/năm. 4 ngân hàng được VNE sử dụng tham chiếu là ACB,STB, TCB, EIB.

VNE sử dụng quyền thuê phát sinh theo hợp đồng thuê đất, toàn bộ tài sản và bất động sản gắn liền với đất liên quan đến diện tích 157.346m2 tại dự án khu đô thị mới Mỹ Thượng của tổng công ty và các tài sản khác mà công ty đang hoặc sẽ xây dựng, triển khai để làm tài sản thế chấp cho đợt phát hành trái phiếu này.

HĐQT đã thông qua danh sách 6 tổ chức đầu tư dự kiến là các ngân hàng, công ty bảo hiểm và công ty chứng khoán, trong đó STB dự kiến mua 140 tỷ đồng trái phiếu, chiếm 40% tổng giá trị đợt phát hành.

STT Tên Số lượng đặt mua dự kiến (trái phiếu)
1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam 70
2 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 140
3 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương 28
4 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á 70
5 Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 07
6 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 35
  Tổng 350

 

Theo báo cáo bán niên hợp nhất có soát xét, cuối tháng 6/2012, số dư nợ phải trả của VNE là 1.213,72 tỷ đồng, trong đó 546,39 tỷ đồng là nợ ngắn hạn, 667,33 tỷ đồng nợ dài hạn. Tiền mặt và tương đương tiền VNE cuối quý 2/2012 đạt 86,68 tỷ đồng.

 

Nguồn Nghị quyết HĐQT 8/10/2012 - VNE

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới