Ý tưởng khởi nghiệpĐặt tên doanh nghiệpLập kế hoạchCâu chuyện thành côngCâu chuyện thất bạiLời khuyên khởi nghiệp

Để khóm cho trái quanh năm

15:11 23/10/2013 in Ý tưởng khởi nghiệp

Bón phân cho cây khóm nói riêng và cây trồng nói chung ở vùng nhiệt đới phải chú ý các nguyên tắc: Bón nhiều lần để thỏa mãn nhu cầu của cây, bón cân đối các chất để trái có phẩm chất tốt và đạt năng suất cao.

Bón đủ dinh dưỡng, nhất là trên đất nghèo và có kỹ thuật bón thích hợp.
 
Phân đạm (N): Cây trồng bằng chồi cuống (chu kỳ 18 tháng) bón 8g/cây, cây trồng bằng chồi thân (chu kỳ sinh trưởng 12 tháng) bón 4g/cây. Có thể bón bằng cách hòa với nước tưới vào các nách lá già. Chú ý nếu bón thừa đạm sẽ xuất hiện nhiều chồi non.
 
Phân lân (P): Bón trước khi khi trồng 1 – 2 ngày. Cây trồng bằng chồi cuống bón 4 - 6g/cây, cây trồng bằng chồi thân bón 2 - 4g/cây.
 
Phân kali (K): Cây trồng bằng chồi cuống bón 18 - 20g/cây, cây trồng bằng chồi thân bón 10g/cây. Phân kali dùng chủ yếu bằng phương pháp tưới, nồng độ kali cao có thể gây cháy lá non.
 
Theo kết quả nghiên cứu giống Queen trồng ở ĐBSCL, có thể áp dụng công thức bón phân như sau: 8g N + 6g P2O5 + 12g K2O/cây/vụ thu hoạch.
 
Đối với những cây có chu kỳ sinh trưởng dài có thể bón phân theo công thức sau: Vụ đầu: Bón lót toàn bộ phân lân, 1/4 đạm, 1/4 kali. 2 - 3 tháng sau khi trồng bón 1/4 đạm, 1/4 kali. 4 - 6 tháng sau khi trồng bón 1/4 đạm, 1/4 kali. Trước khi xử lý ra hoa 2 tháng bón 1/4 đạm, 1/4 kali.
 
Vụ thứ hai trở đi: Sau khi thu hoạch vụ trước bón toàn bộ phân lân, 1/3 đạm, 1/3 kali. 2 - 3 tháng sau khi thu hoạch bón 1/3 đạm, 1/3 kali, trước khi xử lý ra hoa 2 tháng bón 1/3 đạm, 1/3 kali.
 
Việc xử lý ra hoa là rất quan trọng vì nó giúp rải vụ trong năm tránh thu hoạch tập trung gây ứ đọng sản phẩm khó khăn trong tiêu thụ. Có thể dùng các biện pháp xử lý ra hoa như: Hun khói củi; dùng hóa chất Ethylen, NAA, 2,4-D, BOH, SNA, MH, Etherl, CaC2 (khí đá). Ở ĐBSCL hiện nay việc kích thích ra hoa trái vụ được áp dụng phổ biến bằng CaC2.
Các yêu cầu xử lý gồm có: Nếu trồng bằng chồi thân thì phải trồng được 8 - 10 tháng, nếu trồng bằng chồi cuống thì phải trồng được 12 tháng. Nếu xử lý trên cây non vẫn ra hoa nhưng trái nhỏ, phẩm chất trái kém.
 
Pha CaC2 2,5 – 5g với 1 lít nước (100C là tốt nhất để tránh CaC2 bốc hơi) để tưới cho 20 cây. Tưới vào noãn cây (50ml/cây) vào lúc trời mát càng nhiều lần cho kết quả càng cao (không dùng bình bằng đồng để chứa vì dễ gây nổ). Sau khi xử lý 15 phút thì hữu hiệu dù có trời mưa. 30 – 40 ngày sau thì cây ra hoa và khoảng 4,5 tháng sau thì thu hoạch.
 
 

Nguồn tin: Dân Việt

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới