Kỹ năng quản lýChuyện Công sởNăng suất cá nhânGiao tiếpPhát triển nghề nghiệp

Chú trọng các tiểu tiết

06:49 17/10/2013 in Phát triển nghề nghiệp

Thành tựu của nhiều việc nhỏ chính là việc lớn, thành tựu của những tiểu tiết chính là sự hoàn thiện.

 
Chú trọng các tiểu tiết

Chú trọng các tiểu tiết

 

Chú ý đến những tiểu tiết quả thực là hết sức công phu, sự công phu này được bồi dưỡng từ thói quen tích luỹ hằng ngày. Sự hình thành một thói quen nào đó cũng là một sự tích luỹ từ những tiểu tiết mà thành. Và mỗi thói quen bao giờ cũng để lại những tố chất quan trọng nhất.
 
Nếu không có thói quen tốt đẹp, sẽ không có bất kỳ thành công nào lại được xây dựng nên. Còn thói quen thì lại do vô vàn những tình tiết nhỏ bé được tích luỹ hàng ngày. Đứng về mặt ý nghĩa sâu xa mà xét, thói quen là cái gốc của cuộc sống, mà trình độ cơ sở lại quyết định trình độ phát triển của con người. Biết bao sjư thật đã chứng minh  rằng, thói quen có thể quyết định thành bại của một con người.
 
Cho nên, thành công là một sự  tích luỹ hàng ngày, một quá trình không ngừng phấn đấu.
 
Những tiểu tiết thường dễ bị người ta coi thường, thường có thể phản ánh trạng thái chân thực của một con người nhất, do đó cũng có thể biểu hiện sự tu dưỡng của một con người nhất. Bởi vì, xem xét một con người là qua những việc nhỏ rồi cân nhắc dần dần mà thành, là một trong những phương thức quan trọng để đánh  giá một con người. Hiện nay có những đơn vị dùng người, khi thông báo mời tuyển người, thường hết sức chú ý đối với những tiểu tiết, thiết kế những câu phỏng vấn hết sức “tiểu tiết”. Thông qua những tiểu tiết để xem người được triệu tập. Có những đơn vị dùng người thậm chí thông qua “kiểu cách ăn uống”, “nét chữ” để quyết định chọn hay không chọn.
 
Đó hiển nhiên là những đề thi chuyên môn dùng để khảo sát tìm nhân viên làm việc.
 
Hãy coi trọng những tiểu tiết, bồi dưỡng thành một thói quen làm tốt từ những việc nhỏ.
 
Lời khuyên:

Thói quen có thể phản ánh được tố chất nội tại của một con người nhất. Hãy chú ý đến những tiểu tiết, phẩm chất hoàn thiện của bạn cần phải dựa vào sự thể hiện cho được những “tiểu tiết nhỏ bé” đó nữa.
 
Trích trong cuốn sách: 99 thói quen tốt giúp thành công trong cuộc sống.

 

0 Comments