Kỹ năng quản lýChuyện Công sởNăng suất cá nhânGiao tiếpPhát triển nghề nghiệp

Định nghĩa mô hình kinh doanh

08:10 16/10/2013 in Phát triển nghề nghiệp

Một mô hình kinh doanh, theo góc nhìn của chúng tôi, gồm bốn yếu tố phối hợp với nhau sẽ tạo ra và mang lại giá trị. Theo đó, điều quan trọng nhất là phải đi đúng hướng từ đầu

 

Định nghĩa mô hình kinh doanh

Định nghĩa mô hình kinh doanh

 

Nhận diện giá trị khách hàng (Customer value proposition – CVP)

Một công ty thành công là công ty tìm được cách tạo ra giá trị cho khách hàng. Đó là cách giúp khách hàng thực hiện một công việc quan trọng. Từ “công việc” ám chỉ đến một vấn đề cơ bản trong một tình huống cụ thể cần có giải pháp. Khi đã hiểu được công việc và tất cả các thông số về nó bao gồm quá trình làm thế nào để thực hiện công việc đó, chúng ta có thể đưa ra các giải pháp. Công việc càng quan trọng với khách hàng, mức độ hài lòng của khách hàng với giải pháp hiện tại để hoàn thành công việc càng thấp, giải pháp của bạn càng tốt hơn giải pháp hiện tại để thực hiện công việc (và dĩ nhiên giá càng thấp) thì CVP càng cao. Chúng ta phải tìm ra cơ hội để tạo ra CVP hiệu quả nhất khi các sản phẩm và dịch vụ thay thế không được đưa ra cho công việc thực tế và bạn có thể đưa ra lời đề nghị giúp cho công việc và chỉ công việc đó được thực hiện một cách hoàn hảo. Chúng ta sẽ bàn luận vấn đề này sau.

Công thức lợi nhuận

Công thức lợi nhuận là kế hoạch xác định công ty có thể tạo ra giá trị cho bản thân nó như thế nào trong khi cung cấp giá trị cho khách hàng. Nó bao gồm:

• Mô hình doanh thu: giá cả x số lượng

• Cơ cấu chi phí: chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, tính hiệu quả kinh tế. Cơ cấu chi phi phần lớn được thúc đẩy bởi chi phí của các nguồn lực chính cần thiết cho mô hình kinh doanh.

• Mô hình lợi nhuận: với một lượng và cơ cấu chi phí cụ thể thì lượng cần đóng góp của mỗi giao dịch là bao nhiêu để đạt được lợi nhuận mong muốn.

• Sự linh hoạt của nguồn lực: chúng ta có thể quay vòng hàng tồn kho, tài sản cố định và các tài sản khác nhanh như thế nào và nhình chung chúng ta cần tối ưu hoá các nguồn lực như thế nào để hỗ trợ cho lượng sản lượng dự đoán và đạt được lợi nhuận mong muốn.

Mọi người thường nghĩ cụm từ “công thức lợi nhuận” và “mô hình kinh doanh” có thể thay đổi cho nhau. Nhưng làm thế nào để tạo ra lợi nhuận chỉ là một phần trong mô hình kinh doanh. Chúng tôi nhận thấy bắt đầu bằng việc đề ra giá để thực hiện được CVP và sau đó tính ngược trở lại từ mức giá đó để quyết định các thông số chi phí và tổng lợi nhuận cận biên là bao nhiêu thì sẽ hữu hiệu hơn. Sau đó, điều này quyết định quy mô và sự linh hoạt của các nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu lợi nhuận mong muốn.

Các nguồn lực chủ yếu

Các nguồn lực chủ yếu là những tài sản như con người, công nghệ, sản phẩm, cơ sở, thiết bị, kênh phân phối và thương hiệu cần thiết để tạo ra giá trị cho khách hàng mục tiêu. Mục tiêu ở đây là các yếu tố chính tạo ra giá trị cho khách hàng và công ty và cách mà cách yếu tố đó tương tác với nhau. (Tất cả các công ty đều có những nguồn lực cơ bản chung không tạo ra sự khác biệt có tính cạnh tranh riêng)

Các quá trình chủ yếu

Các công ty thành công có quá trình vận hành và quản lý cho phép họ đem lại giá trị theo cách mà họ có thể lặp lại thành công và tăng quy mô. Những quá trình này có thể bao gồm những nhiệm vụ có định kỳ như đào tạo, phát triển, sản xuất, phân bổ ngân sách, lập kế hoạch, bán hàng và dịch vụ. Những quá trình chủ yếu cũng bao gồm các quy tắc, điều luật, điều lệ và quy ước của công ty.

Bốn yếu tố này tạo thành khuôn chung cho bất cứ doanh nghiệp nào. CVP và công thức lợi nhuận xác định giá trị cho khách hàng và công ty; tương tự, các nguồn lực chủ yếu và các quá trình chủ yếu mô tả làm thế nào để mang lại giá trị cho cả khách hàng và công ty.

Mô hình này có thể rất đơn giản, sức mạnh của nó nằm ở sự tương tác phức tạp giữa các thành phần. Những thay đổi lớn tới bất kì một trong bốn yếu tố này đều ảnh hưởng đến những yếu tố còn lại và cả mô hình. Những doanh nghiệp thành công tạo ra một hệ thống ít nhiều ổn địnhmà trong hệ thống đó những yếu tố ràng buộc lẫn nhau theo những cách phù hợp và bổ sung cho nhau.

 

Nguồn tin: Anet

 

0 Comments