Kỹ năng quản lýChuyện Công sởNăng suất cá nhânGiao tiếpPhát triển nghề nghiệp

Nhận thức chính xác về khuyết điểm của mình

05:47 09/10/2013 in Kỹ năng quản lý
Một người có tầm nhìn nhạy bén, kiến thức uyên thâm, nếu như anh ta biết rõ những hạn chế của mình thì chắc rằng thành công không bao giờ bỏ rơi anh ta.
 
 
Nhận thức chính xác về khuyết điểm của mình

Nhận thức chính xác về khuyết điểm của mình

 

Có người từng nói quá rằng, bản thân mỗi con người sống trong thế giới này chất chứa đầy những khuyết điểm quá trình của cuộc sống là một quá trình anh ta không ngừng sửa chữa khuyết điểm và hoàn thiện  bản thân mình. Cho nên, nhận ra và sửa chữa khuyết điểm của mình là điều vô cùng cần thiết.
 
Muốn phát hiện được khuyết điểm của mình thì cần phải tiến hành phân tích, tự kiểm điểm mình một cách sâu sắc. Việc đánh giá mình không đơn thuần chỉ là tìm ưu điểm, khẳng định thành tích, vấn đề càng mấu chốt hơn là tìm tới tận chỗ sâu nhất của tâm hồn để phát hiện ra nhược điểm của mình. Hãy truy hỏi gắt gao xem: cuối cùng khuyết điểm của tôi đang ở đâu? Tôi sẽ cố gắng sửa chữa khuyết điểm của mình ra sao đây?
 
Cần lấy mặt tích cực của mình để bổ khuyết cho những sửo đoản của mình, biện pháp hiệu quả nhất là tìm cách khống chế nhược điểm để nó không ảnh hưởng nghiêm trọng, biết phát huy ưu thế, ra tay rèn luỵên ưu thế đó được sắc bén, hãy dùng ưu thế vượt trội của bạn mà làm át các nhược điểm.
 
Mỗi người đều có sở trường đặc biệt, và nếu như chúng ta biết phát huy ưu thế đó thì chúng ta sẽ thành công.
 
Chúng ta cần phải nhận thức đúng mình, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ nhăm nhăm đi đào bới mãi mặt tiêu cực và nghĩ rằng chỉ như vậy mới là nhận thức đúng mình mà chúng ta cần biết rõ mặt mạnh mặt yếu của mình để từ đó có được đường hướng phát triển đúng đắn.
 
Việc nhận thức khuyết điểm của mình là vô cùng cần thiết, nhưng biết và “xếp xó” thì cũng vô tác dụng. Chúng ta nhận thức rõ khuyết điểm mình và mưu cầu được sự cải tiến và hoàn thiện thì việc nhận thức của chúng ta mới mang lại hiệu quả thiết thực. sau khi đã nhận  thức đúng khuyết điểm của mình rồi thì cần phải tìm cách sửa chữa nó, đồng thời phát huy hết ưu thế của mình, như vậy cuộc sống tốt đẹp mới đang chờ bạn!
 
Lời khuyên:

Quá trình của cuộc sống là một quá trình không ngừng sửa chữa khuyết điểm và hoàn thiện bản thân mình. Chúng ta chẳng những phải có thói quen nhận thức được khuyết điểm của mình, mà còn phải sửa cái xấu, phát huy bồi dưỡng thói quen tốt.
 
 
Trích trong cuốn sách: 99 thói quen tốt giúp thành công trong cuộc sống.

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới