Kỹ năng quản lýChuyện Công sởNăng suất cá nhânGiao tiếpPhát triển nghề nghiệp

Tầng lớp nhân viên cổ trắng có nguy cơ bị đào thải

04:57 09/10/2013 in Kỹ năng quản lý
Trong công ty của bạn hiện nay có bao nhiêu người đáng gọi là những người thuộc “tầng lớp cổ vàng”, “tầng lớp cổ xám”?
 
 
Bồi dưỡng đào tạo nhân viên trở thành tầng lớp cổ vàng, cổ xám.

Bồi dưỡng đào tạo nhân viên trở thành tầng lớp cổ vàng, cổ xám.

 

Thuật ngữ “Tầng lớp cổ vàng” dùng để chỉ những người tài giỏi xuất sắc nhất trong số những người cổ trắng. Họ là những người kiệt xuất, sáng tạo ra những giá trị mới và lợi nhuận. Trong một công ty số người xuất sắc chiếm khoảng 30%, còn những người cổ vàng là những người xuất sắc nhất trong số những người xuất sắc, trong công ty hầu như không ai có thể thay thế được địa vị của họ.

Còn thuật ngữ “Tầng lớp cổ xám” là nói về vai trò mới của những người đứng ở giũa trắng và xanh, ví dụ như người quản lý mạng, đòi hỏi phải có kỹ thuật chuyên môn đồng thời phải có năng lực quản lý, có thể nói đó là một loại chức vụ lỹ thuật mới.

Những người tài giỏi xuất sắc trong tầng lớp cổ trắng đã được dưa lên tầng lớp cổ vàng, còn những người hiểu biết kỹ thuật chuyên môn mới được chuyển sang tầng lớp cổ xám. Và những công việc có tính sự vụ khác thì công ty giao cho những người khác làm.

Với những người trước đây thuộc tầng lớp cổ xanh nếu là người ưu tú thì được dưa lên tầng lớp cổ xám, còn những người không có năng lực quản lý sẽ trở thành nhân viên làm việc hưởng theo sản phẩm hoặc hưởng theo gia công.

Trong tương lai gần, tổ chức công ty sẽ là một tổ chức gồm một số ít người thuộc tầng lớp cổ vàng, với nòng cốt là tầng lớp cổ xám và phần lớn là những người làm việc tính theo sản phẩm (hoặc giờ). Còn đa số những người thuộc tầng lớp cổ trắng, cổ xanh nếu tong lĩnh vực chuyên môn của mình mà không kịp thời đổi mới sẽ phải đối diện với nguy cơ bị đào thải.

Đứng về tổng quan xã hội mới mà nói, nhà kinh doanh phải biết trong số những người thuộc tầng lớp cổ trắng ai là người tài giỏi xuất sắc xứng đáng là người thuộc tầng lớp cổ vàng. Đào tạo bồi dưỡng những người trong tầng lớp cổ xanh thành người quản lý và sau khi đã hoàn thành việc đào tạo rồi cần phải trả lương, đãi ngộ hậu hĩnh để tránh bị đồi thủ cạnh tranh lôi kéo. Đặc biệt là những người tài giỏi thuộc tầng lớp cổ vàng, vì trong một công ty chỉ có thể có được ba người thuộc loại cổ vàng. Vậy làm thế nào để đào tạo bồi dưỡng được ba người tài giỏi và để họ làm việc lâu dài tại công ty của mình. Điều này hoàn toàn tuỳ thuộc vào nhà kinh doanh.
 
Trích trong cuốn sách: 3 phút học làm kinh doanh.

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới