Kỹ năng quản lýChuyện Công sởNăng suất cá nhânGiao tiếpPhát triển nghề nghiệp

Khi nhân viên bất mãn

11:04 03/10/2013 in Giao tiếp

Một trong các nhân viên chủ chốt của công ty bỗng dưng tỏ thái độ bất mãn, thiếu hợp tác. Là người quản lý, bạn hãy cố gắng hỏi những câu hỏi dưới đây. Những câu trả lời trung thực cộng với hành động kịp thời của bạn có thể giúp giải quyết vấn đề.

 

Khi nhân viên bất mãn

Khi nhân viên bất mãn

 

+ Nếu anh/chị có thể thay đổi một điều về công ty của chúng ta, đó sẽ là điều gì?

Sự thật có thể làm bạn đau lòng, nhưng bạn cần phải hỏi. Câu trả lời có thể tiết lộ một số điều sai về cơ bản và có thể ảnh hưởng tới các nhân viên khác nữa.

+ Anh/chị cảm thấy thế nào về những việc mà công ty và nhóm đang làm?

Câu trả lời sẽ giúp bạn đo lường xem nhân viên của bạn nghĩ như thế nào về những điều đang tiếp diễn ở công ty.

+ Anh/chị có cảm thấy tôi đang làm việc giống như một nhà lãnh đạo hỗ trợ?

Nói cách khác, điều gì bạn có thể bắt đầu hoặc dừng lại để làm cho công việc của nhân viên thú vị hơn và thành công hơn.

+ Anh/chị có nhận được đủ phản hồi về cách làm việc của mình?

Không phải những đợt tổng kết cuối năm mới là lúc bạn mang lại phản hồi. Phản hồi là quá trình liên tục mà có thể giúp một nhân viên cải thiện cách làm việc và sự hài lòng với công việc.

+ Điều gì khiến anh/chị thỏa mãn nhất với công việc?

Phát hiện điều gì thỏa mãn nhất sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về động cơ của nhân viên và thậm chí có thể mở đường cho những nhiệm vụ và vai trò mà nhân viên yêu thích nhất.

+ Điều gì khiến anh/chị bất mãn nhất với công việc của mình?

Phát hiện điều gì bất mãn nhất về công việc có thể tiết lộ nhu cầu cần phải phân công lại cho nhân viên một vị trí hoặc một nhóm khác.

+ Anh/chị sẽ thay đổi gì với công việc của mình?

Gợi ý các phần có thể giúp đánh giá lại toàn bộ đòi hỏi công việc của nhân viên và mở đường cho việc cải thiện bất kỳ sự thỏa mãn nào của nhân viên trong vai trò đó.

+ Anh/chị đã được đào tạo đầy đủ để làm công việc của mình một cách hiệu quả?

Đào tạo không đầy đủ có thể dẫn tới việc không thỏa mãn với công việc của một nhân viên và có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sự tự tin của người đó.

+ Tôi hoặc tổ chức có thể giúp anh/chị hoàn thành mục tiêu nghề nghiệp bằng cách nào?

Thể hiện rằng bạn có kế hoạch rõ ràng cho nhân viên hoàn thành mục tiêu nghề nghiệp, đây là cách tốt nhất để duy trì nhân viên chủ chốt của công ty.

 
Trích trong cuốn sách: Doanh nghiệp vượt rào cản để thành công.

 

0 Comments