Mua bán Sát nhậpNhượng quyềnChiến lược cạnh tranhTái cấu trúcQuản trị thay đổi

Lấp lỗ hổng giữa chiến lược và thực thi

15:41 27/09/2013 in Chiến lược cạnh tranh

Một nghiên cứu của hãng tư vấn OnPoint về lỗ hổng giữa chiến lược và thực thi cho biết: chỉ 49% số nhà lãnh đạo tham gia cuộc khảo sát nhận thức được về lỗ hổng giữa các chiến lược của họ và việc thực thi (khả năng làm cho các chiến lược đó trở thành hiện thực) và 64% trong số đó không có đủ tự tin rằng công ty của họ có thể lấp được lỗ hổng này.

Những công ty thành công trong việc lấp lỗ hổng giữa chiến lược và thực thi có khả năng:

- Quản lý tốt thay đổi.

- Kết hợp các quyết định và hành động với nhau thông qua các mức độ quản lý khác nhau.

 - Kiên định giữa hành động và quyết định của ban quản lý với mục tiêu, giá trị và ưu tiên họ đưa ra.

Một số nguyên tắc khi lập chiến lược:

1. Nếu bạn không tạo ra khác biệt, bạn không quan trọng.

2. Bạn không thể tạo ra khác biệt với tất cả mọi người.

3. Chiến lược phải khuyến khích tổ chức của bạn tạo ra khác biệt với khách hàng phù hợp.

4. Chiến lược liên hệ mục tiêu và giá trị của tổ chức với khách hàng hoặc các cổ đông bên ngoài.

5. Có thể dễ dàng để nhân ra một chiến lược, nhưng không thể nhân ra một cộng đồng. Vì thế một mục tiêu tất yếu của chiến lược là tạo ra và duy trì một cộng đồng duy nhất.

6. Mục tiêu và giá trị gắn cộng đồng lại với nhau, hướng nhóm tìm kiếm tiềm năng, và mang lại hoàn cảnh mà các cá nhân sẽ tình nguyện đóng góp.

7. Ý tưởng được chia sẻ dẫn đến ý nghĩa được chia sẻ. Ý tưởng càng được chia sẻ cởi mở và trung thực, mức độ tin cậy càng lớn, càng nhiều nỗ lực được gắn kết và càng nhiều ý tưởng mới sinh ra.

8. Mọi người đánh giá cao những công việc mà làm cho họ cảm thấy có giá trị. Khi họ đưa ra chiến lược, họ quan trọng. Và họ sở hữu kết quả, vì thế việc thực thi hiệu quả sẽ chắc chắn hơn.

9. Quản lý chiến lược là cuộc trao đổi. Nó thông báo, tập trung chú ý và nỗ lực, có được hiểu biết rõ ràng, làm rõ hình ảnh, củng cố mọi người và truyền cảm hứng làm việc.

10. Các cuộc trao đổi chiến lược mang lại hoàn cảnh cho việc học tập cá nhân và trong nhóm. Thông điệp của bạn phải đơn giản, rõ ràng, có thể tin cậy nếu không bạn sẽ mất nó. Nó cũng phải phức tạp và có độ thử thách. Và nó phải được lặp lại thường xuyên.

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh những bài học chủ yếu cho các nhà lãnh đạo lấp lỗ hổng giữa chiến lược và thực thi:

- Để thực thi thành công, việc làm rõ và truyền đạt định hướng chiến lược của tổ chức rất quan trọng so với nhiều điều khác. Nhiều tổ chức thường không đầu tư vào việc làm rõ về những điều cần để giành được chiến lược và các ưu tiên cho hành động. 

- Việc toàn bộ tổ chức hiểu biết và chấp nhận chiến lược cũng rất quan trọng. Tầm nhìn và chiến lược phải được chuyển thành hành động ở mức độ tổ chức và vượt qua cả điều đó, các hành động cần được ban quản lý cấp cao xem xét để đảm bảo họ có sự hỗ trợ và hợp tác giữa các đơn vị (hơn là mỗi người làm riêng công việc mà họ nghĩ sẽ tốt cho bộ phận của họ) và kiểm soát để đảm bảo đáp ứng được kế hoạch. 

- Các nhà lãnh đạo phải cư xử một cách mà kiên định với các giá trị và ưu tiên tổ chức. Bạn không thể mong đợi mọi người tin cậy hoặc đi theo bạn nếu bạn không sẵn sàng sống bằng giá trị giống như họ và hỗ trợ các ưu tiên mà bạn đòi hỏi người khác. Ý tưởng thì hầu như không mới. Thực tế chỉ ra trong nghiên cứu của OnPoint là việc gần gũi trao đổi vẫn có chỗ đứng lớn.

Vấn đề lỗ hổng giữa chiến lược và thực thi không mới đối với các nhà lãnh đạo. Việc lãnh đạo là làm chủ và dẫn dắt thay đổi. Điều này đòi hỏi chiến lược, tầm nhìn cũng như hướng dẫn thực thi và thi hành chiến lược. Để thành công, các nhà lãnh đạo phải siêng năng trong việc hướng dẫn thực thi khi họ thiết lập và truyền đạt định hướng chiến lược.

 

Theo chienluoc.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới