Kỹ năng quản lýChuyện Công sởNăng suất cá nhânGiao tiếpPhát triển nghề nghiệp

Các kỹ năng cốt yếu/cơ bản mà tất cả các nhà doanh nghiệp cần

08:05 26/09/2013 in Kỹ năng quản lý

Để đạt được mục tiêu kinh doanh, chủ doanh nghiệp-nhà quản lý cần phải có các kỹ năng quản lý khác nhau liên quan đến các công việc khác nhau. Những kỹ năng này giống như công việc mà bạn đang thực hiện với tư cách là một nhà buôn độc quyền hoặc một nhà sản xuất. Tuy nhiên, mức độ quan trọng của mỗi kỹ năng lại phụ thuộc nhiều vào loại hình và lĩnh vực kinh doanh của công ty. Hơn nữa, điều hành một công việc kinh doanh thành công nghĩa là bạn phải có khả năng tiếp cận với nhiều kỹ năng phù hợp với quy mô và môi trường kinh doanh của công ty. Khi việc kinh doanh của bạn tiến triển và phát đạt hơn, phạm vi và tính phức tạp các kỹ năng quản lý cũng sẽ tăng lên.

 

 

Các kỹ năng quản lý cần thiết có thể được chia thành 3 nhóm: kỹ năng điều khiển, kỹ năng làm việc với người khác và kỹ năng kỹ thuật.

  • Kỹ năng điều khiển, bao gồm kỹ năng định hướng chiến lược, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng ủy thác.
  • Kỹ năng làm việc với người khác, bao gồm kỹ năng xây dựng nhóm, kỹ năng khuyến khích, kỹ năng tạo lập hệ thống/mạng lưới...
  • Kỹ năng kỹ thuật, bao gồm kỹ năng chức năng như kỹ năng marketing, kỹ năng tài chính, kỹ năng máy tính, kỹ năng huấn luyện và các kỹ năng khác liên quan đến các vấn đề kỹ thuật.

Khi tiến hành kinh doanh ở một quy mô nhỏ, tất cả các kỹ năng yêu cầu sẽ gần với mức độ tương tự. Khi công việc tiến triển, người quản lý ở các mức độ quản lý khác nhau sẽ cần các kỹ năng với mức độ khác nhau. Các nhà quản lý cấp cao và hàng đầu như các giám đốc cần nhiều kỹ năng về điều hành chiến lược hơn là các nhà quản lý ở mức thấp hơn. Ngược lại, các nhà quản lý chuyên môn/chức năng lại cần các kỹ năng kỹ thuật hơn các nhà quản lý hàng đầu.

Theo Business.gov.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới