Kỹ năng quản lýChuyện Công sởNăng suất cá nhânGiao tiếpPhát triển nghề nghiệp

MBTI Và Bài Toán Đánh Giá Nhân Viên

18:44 23/09/2013 in Kỹ năng quản lý

Đánh giá nhân viên là việc làm rất cần thiết đối với các nhà quản lý doanh nghiệp. Song đây là một vấn đề tương đối nhạy cảm, tế nhị khiến cho các nhà quản lý luôn cảm thấy e ngại, nhất là khi họ đưa ra những lời nhận xét không mấy tích cực.

Do đó, để công việc này trở thành một hoạt động bình thường và diễn ra thường xuyên trong doanh nghiệp, nhà quản lý cần phải có kỹ năng áp dụng các phương pháp và kỹ thuật đánh giá nhân viên. 

Trên thực tế, những phương pháp và hệ thống đánh giá nhân viên thích hợp và được thiết kế chuẩn xác luôn là nhân tố thiết yếu để phát triển năng lực và động viên tinh thần làm việc của mọi nhân viên. Đồng thời, nó còn góp phần thu hút và giữ được chân người tài trong thị trường lao động có tính cạnh tranh gay gắt như ngày nay. 

 Được xem là kim chỉ nam trong việc đánh giá các nhân viên, phương pháp MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) đang ngày càng trở nên phổ biến và được áp dụng rất có hiệu quả tại nhiều doanh nghiệp. Ưu điểm vượt trội được các nhà quản lý đánh giá cao ở phương pháp này là nó cung cấp các công cụ quan trọng giúp họ hiểu rõ đặc tính cá nhân của từng nhân viên.  

MBTI là gì? 

Gần 60 năm trước đây, Katharine Cook Briggs và con gái của bà - Isabel Briggs Myers, đã xây dựng MBTI như một phương pháp để miêu tả và qua đó, nhận dạng tính cách cá nhân của các nhân viên trong công ty. 

Cùng với sự hợp tác đắc lực của nhà tâm lý học nổi tiếng người Thuỵ Sỹ, Carl G. Jung, MBTI ban đầu được tạo dựng để mọi người có thể đưa ra những quyết định lựa chọn nghề nghiệp thông minh và giúp đỡ mọi người hiểu được sự khác biệt của các dạng tính cách thông thường.  

Việc hiểu được sự đa dạng của các dạng tính cách cá nhân khác nhau sẽ giúp mọi người nhận ra và đánh giá đúng các điểm mạnh, điểm yếu của từng người, nhờ đó trả lời được câu hỏi tại sao tất cả mọi người không ai giống ai. 

MBTI có một vài điểm riêng biệt giúp bạn dễ dàng phân biệt nó với các phương pháp khác. Ví dụ, MBTI thiên về miêu tả hơn là gắn kết; nó xác định các điểm mạnh, sở thích và đưa tất cả các sở thích vào cùng một vị trí cân bằng với nhau; nó cung cấp một khuôn mẫu để hiểu được các hành vi con người; Ngoài ra còn hạn chế việc đưa ra các phán quyết chủ quan. 

Không chỉ nhà quản lý mà tất cả những ai có liên quan đều phải hiểu rõ các công cụ đánh giá cũng như cách thức hoạt động của phương pháp này. Nếu không, việc áp dụng nó như một chiến lược cải thiện hoạt động sẽ trở nên rất khó khăn. Giống như khi bạn không sử dụng các kết quả nghiên cứu đầu vào để đưa ra những quyết định có hiệu quả, đó sẽ không phải là một khoản đầu tư giá trị mà bạn có. 

MBTI không đánh giá kiến thức, kỹ năng hay năng lực của các nhân viên trong công ty. Nó cũng không đánh giá trí thông minh của từng người. Hơn thế nữa, mục tiêu của MBTI không phải sử dụng như một công cụ để lựa chọn, đề bạt nhân viên hay xác định vị trí công việc cho từng người. 

Bạn cần nhớ rằng, hầu hết các công cụ được sử dụng tại nơi làm việc, luôn đặt trong sự kết hợp với một yếu tố nào khác, như: một chương trình, một hội thảo, lời khuyên của các nhà tư vấn hay những thông tin đầu vào phụ thuộc khác. 

MBTI được diễn giải theo hai bước:

Bước thứ nhất được sử dụng để nhận ra bốn ưu tiên MBTI cơ bản, đó là: 

1) Các phương cách đón nhận và sử dụng năng lượng (Introverted - Hướng ngoại hay Extroverted - Hướng nội).
2) Các phương cách thu thập thông tin (Sensing - Cảm giác hay Intuitive - Trực giác).
3) Các phương cách ra quyết định (Thinhking - Suy nghĩ hay Feeling - Tình cảm).
4) Các phong cách liên kết với thế giới bên ngoài (Judging - Xét đoán hay Perceiving - Lĩnh hội). 

Trong bước hai, nhiều thông tin hơn được thu thập để mô tả các dạng tính cách, bao gồm đặc tính cá nhân hay tính đơn nhất của một ai đó. Cũng như vậy, các kết quả từ bước thứ hai sẽ làm rõ hơn những câu hỏi về bốn ưu tiên MBTI cơ bản trong bước một và diễn giải cụ thể hơn thành 16 dạng tính cách riêng biệt (là sự kết hợp của bốn ưu tiên MBTI), gồm: 

- ISTJ: Introverted (Hướng nội) - Sensing (Cảm giác) - Thinking (Suy nghĩ) - Judging (Phán quyết)
- ISFJ: Introverted (Hướng nội) - Sensing (Cảm giác) - Feeling (Tình cảm) - Judging (Phán quyết)
- INFJ: Introverted (Hướng nội) - intuitive (Trực giác) - Feeling (Tình cảm) - Judging (Phán quyết)
- INTJ: Introverted (Hướng nội) - intuitive (Trực giác) - Thinking (Suy nghĩ) - Judging (Phán quyết)
- ISTP: Introverted (Hướng nội) - Sensing (Cảm giác) - Thinking (Suy nghĩ) - Perceiving (Lĩnh hội)
- ISFP: Introverted (Hướng nội) - Sensing (Cảm giác) - Feeling (Tình cảm) - Perceiving (Lĩnh hội)
- INFP: Introverted (Hướng nội) - Intuitive (Trực giác) - Feeling (Tình cảm) - Perceiving (Lĩnh hội)
- INTP: Introverted (Hướng nội) - intuitive (Trực giác) - Thinking (Suy nghĩ) - Perceiving (Lĩnh hội)
- ESTP: Extroverted (Hướng ngoại) - Sensing (Cảm giác) - Thinking (Suy nghĩ) - Perceiving (Lĩnh hội)
- ESFP: Extroverted (Hướng ngoại) - Sensing (Cảm giác) - Feeling (Tình cảm) - Perceiving (Lĩnh hội)
- ENFP: Extroverted (Hướng ngoại) - Intuitive (Trực giác) - Feeling (Tình cảm) - Perceiving (Lĩnh hội)
- ENTP: Extroverted (Hướng ngoại) - intuitive (Trực giác) - Thinking (Suy nghĩ) - Perceiving (Lĩnh hội)
- ESTJ: Extroverted (Hướng ngoại) - Sensing (Cảm giác) - Thinking (Suy nghĩ) - Judging (Phán quyết)
- ESFJ: Extroverted (Hướng ngoại) - Sensing (Cảm giác) - Feeling (Tình cảm) - Judging (Phán quyết)
- ENFJ: Extroverted (Hướng ngoại) - Intuitive (Trực giác) - Feeling (Tình cảm) - Judging (Phán quyết)
- ENTJ: Extroverted (Hướng ngoại) - intuitive (Trực giác) - Thinking (Suy nghĩ) - Judging (Phán quyết) 

Mỗi dạng thể hiện năm khía cạnh khác nhau của tính cách. Ví dụ, dạng ISTJ - dạng Introverted (Nội tâm))/Sensing (Cảm giác)/Thinking (Suy nghĩ)/Judging (Phán quyết) - có khuynh hướng bộc lộ năm khía cạnh tính cách sau: 1) nghiêm túc và chu đáo, 2) chính xác và tổ chức tốt; 3) hợp lý, thứ tự và thực tế; 4) sẵn sàng nhận trách nhiện cho những gì cần phải hoàn thành; và 5) luôn theo sát, đặc biệt khi có sự hiện diện của chướng ngại vật.
Bạn có thể tìm hiểu về các khía cạnh cụ thể của 16 dạng tính cách MBTI tại các nguồn như http://www.myersbriggs.org/ hay http://en.wikipedia.org/wiki/Myers-Briggs.  

Có thể thấy, những khía cạnh tính cách trong bước thứ 2 sẽ giúp mọi người hiểu được tại sao có những dạng tính cách tương tự nhau nhưng lại có sự khác biệt do được nhìn nhận theo nhiều cách thức khác nhau. Quan trọng hơn, bước thứ hai sẽ giúp đỡ các nhân viên hiểu được tại sao họ và các đồng nghiệp sẽ hoàn thành những nhiệm vụ nhất định theo một cách thức riêng biệt. 

Thông thường, các công ty sử dụng công cụ MBTI để mọi người có thể hiểu được các dạng tính cách của nhau cũng như những “tính cách” của cả tập thể. 

Việc bộc lộ những điểm mạnh và điểm yếu của mọi người theo một khuôn mẫu được thiết lập như kiểu MBTI sẽ cung cấp các chỉ dẫn, đường lối cho môi trường làm việc, qua đó đẩy mạnh lòng tin và sự cộng tác giữa các nhân viên. 

Mọi người sẽ nhanh chóng nhận ra rằng, không dạng tính cách nào tốt hơn dạng tính cách nào - giữa chúng chỉ có sự khác nhau. MBTI cũng cho các nhân viên thấy làm thế nào để sự khác biệt của từng cá thể có thể tạo ra thành công chung của tập thể. 

MBTI được xem là công cụ đánh giá nhân viên hiệu quả khi mà các kết quả của nó được ứng dụng một cách hiệu quả trong công việc. Nói cách khác, các kết quả có thể thúc đẩy sự học hỏi, tìm tòi của mọi người và vì vậy dẫn tới những giao tiếp thành công hơn cũng như nhiều phương pháp giải quyết vấn đề thích hợp nhất.

 (Còn tiếp)

Mai Hạnh dịch từ All Business

                                                                                                                    

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới