Kỹ năng quản lýChuyện Công sởNăng suất cá nhânGiao tiếpPhát triển nghề nghiệp

Các nguyên tắc lãnh đạo

16:26 23/09/2013 in Kỹ năng quản lý

Môi trường lãnh đạo ngày nay đã tạo ra nhiều thách thức cho các nhà lãnh đạo - những người phải giành được kết quả với ít nhân viên hơn, trong khi nhân viên có thể dễ dàng trở nên thiếu gắn kết, thiếu tập trung và mất tinh thần.

 
Những thời điểm khó khăn luôn cần các nhà lãnh đạo. Chúng ta cần các nhà lãnh đạo có thể tạo ra sự nỗ lực của nhân viên và thống nhất họ vào những mục tiêu chung - các nhà lãnh đạo có thể giải quyết các vấn đề và nắm bắt các cơ hội với sự sáng tạo và tốc độ cần thiết để cạnh tranh.
 
 
 

Phẩm chất lãnh đạo

Để khám phá các nhà lãnh đạo có thể giành được kết quả như thế nào, tổ chức AcheveGlobal đã tiến hành một nghiên cứu với sự tham gia của các nhân viên, các nhà quản lý và quản lý cấp cao cho thấy: 

- Nhân viên ngày nay nhấn mạnh hơn vào các hành vi có tính đạo đức.

- Nhân viên mong đợi lãnh đạo của họ chứng tỏ khả năng về mặt kỹ thuật.

- Nhân viên mong đợi lãnh đạo của họ trở thành người suy nghĩ về bức tranh lớn - có khả năng thấy trước các xu hướng và lường trước các hậu quả của hành động.

- Nhân viên nhìn lãnh đạo về kỹ năng quản lý cách làm việc, bao gồm cả hướng dẫn và phản hồi, khi rách nhiệm công việc thay đổi nhanh chóng.

Điều nổi bật trong cuộc nghiên cứu là điều mà nhân viên muốn các nhà lãnh đạo chứng tỏ nhiều hơn kỹ năng lãnh đạo là phẩm chất lãnh đạo hoặc các thuộc tính cá nhân. 5 phẩm chất sau đây đã được xác định là đặc điểm mà các nhà lãnh đạo ngày nay cần phát triển để thành công trong việc khiến cho những người khác giành được kết quả: 

+ Hợp tác: Làm việc cùng với nhau sẽ khuyến khích mọi người tiến tới kết quả tốt hơn.

+ Sáng tạo: Với suy nghĩ sáng tạo, nhạy bén, những người dám mạo hiểm có thể tận dụng tối đa các cơ hội nảy sinh.

+ Kỹ thuật: Việc học tập và đào tạo không ngừng, cũng như sự sẵn sàng làm cho người khác làm việc sẽ tạo ra sự tín nhiệm cho các nhà lãnh đạo.

+ Tầm nhìn: Thành công phụ thuộc vào việc tạo ra một tầm nhìn được chia sẻ và phối hợp với những người khác để biến chúng thành thực tế.

+ Chú ý: Nhận thức hành vi lãnh đạo có ảnh hưởng tới người khác như thế nào và thể hiện sự bình tĩnh trong mọi tình huống sẽ khiến người khác tập trung và được động viên.

Các nguyên tắc lãnh đạo

Những phẩm chất này không tự nó tạo ra các nhà lãnh đạo mà nhân viên luôn trông đợi. Điều vẫn còn thiếu là sự hướng dẫn về cách làm việc với mọi người trong tình huống không thể sử dụng một kỹ năng cụ thể. Những nguyên tắc cơ bản dưới dây không chỉ giúp các nhà lãnh đạo giành được kết quả mà còn sự gắn kết chặt chẽ trong nhân viên.

* Tập trung vào tinh huống, vấn đề hoặc hành vi, không phải con người đó

* Duy trì sự tự tin và tinh thần của những người khác.

* Duy trì các mối quan hệ có tính xây dựng.

* Sáng tạo để làm cho mọi thứ tốt hơn.

* Lãnh đạo bằng cách làm gương.

* Nghĩ vượt lên một khoảnh khắc: nguyên tắc này khuyến khích các nhà lãnh đạo xem xét hậu quả của hành động của họ cả trước mắt và lâu dài.

Được hướng dẫn bởi các nguyên tắc này, các nhà lãnh đạo thực sự sẽ giành được kết quả mà không phải hy sinh khả năng tồn tại lâu dài của tổ chức hay sự gắn kết của nhân viên. Họ tạo ra một môi trường hợp tác đưa ra các quyết định đúng lúc, có chất lượng trong khi động viên những người khác duy trì cách làm này trong những thời điểm khó khăn - thời điểm chắc chắn sẽ còn tiếp tục xảy ra trong tương lai.

Theo : Leadership Excellence số tháng

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới