Kỹ năng quản lýChuyện Công sởNăng suất cá nhânGiao tiếpPhát triển nghề nghiệp

Các nhà lãnh đạo hiệu quả : nâng cao tinh thần làm việc

16:23 23/09/2013 in Kỹ năng quản lý

"Một nhà điều hành thiết lập tinh thần làm việc trong thực tế hàng ngày chính là một nhà lãnh đạo". Đó là quan điểm mà giáo sư Joseph Maciariello đưa ra trong bài viết "Các nhà lãnh đạo hiệu quả: nâng cao tinh thần làm việc" đăng trên tạp chí Leadership Excellence số tháng 1/2007. Sau đây là toàn bộ nội dung bài viết của ông.


Các nhà lãnh đạo hiệu quả tạo ra tinh thần làm việc bằng cách làm những việc đúng đắn và khiến cho những người khác cũng làm như vậy. Họ luôn chính trực, có tầm nhìn về mục đích, hướng vào các cơ hội, vào khách hàng, vào công nghệ và đối thủ cạnh tranh để có được sự hài lòng của khách hàng và đáp ứng được các mục tiêu về lợi nhuận. 

 


Hình thành và thực thi một mục đích đòi hỏi nhà lãnh đạo phải có đủ hiểu biết về các kỹ năng và nhiệm vụ điều hành. Thử thách là để phát triển thế mạnh của mỗi người và để những người bình thường làm được những điều phi thường.

Vì nhu cầu cho việc thực hiện sẽ hình thành đặc điểm của các tổ chức có tinh thần cao, nên đầu tiên, các nhà điều hành tập trung hoạt động của các thành viên vào cơ hội và kết quả. Họ chú ý đến các quyết định có liên quan đến con người - lựa chọn, khen thưởng và thăng tiến - thể hiện điều gì được đánh giá cao, điều gì được khen thưởng và điều gì bị phạt.

Sự chính trực của nhà điều hành đặc biệt quan trọng với tinh thần làm việc hiện bởi vì các đặc điểm của nhà lãnh đạo sẽ làm gương cho nhân viên. Các hành động của nhà điều hành phải dựa trên những quy tắc nghiêm ngặt về trách nhiệm, tiêu chuẩn biểu hiện và sự tôn trọng với các cá nhân. Nếu tinh thần của một tổ chức tốt, thì đó là vì tinh thần của những người đứng đầu tổ chức là tốt. Một nhà điều hành thiết lập tinh thần làm việc trong thực tế hàng ngày chính là một nhà lãnh đạo. Theo Peter Drucker, lãnh đạo có liên quan đến việc "nâng cách nhìn của một người tới tầm cao hơn, tăng biểu hiện của một người tới tiêu chuẩn cao hơn và xây dựng một tính cách cá nhân vượt quá những giới hạn thông thường".

Cách tốt nhất để khuyến khích sự nổi bật của các nhà lãnh đạo là tạo ra một tổ chức lớn mạnh về tinh thần và mục đích. Mục đích sẽ chỉ ra tổ chức đó có ý định tạo ra giá trị cho khách hàng của nó như thế nào. Các nhà lãnh đạo phải trả lời các câu hỏi: Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Khả năng cốt lõi của chúng ta là gì? Ai là khách hàng và ai không phải là khách hàng của chúng ta? Chúng ta xem và nên xem những gì là kết quả? Cơ hội để tiến bộ của chúng ta nằm ở đâu?

Trong việc hình thành nên mục đích, đầu tiên, các nhà điều hành sẽ nhìn vào môi trường bên ngoài, nơi những người không phải là khách hàng được phục vụ, và nơi các khách hàng tương lai mong muốn được phục vụ. Hình thành một mục đích phải là một bài tập hướng về phía trước - đánh giá các xu hướng nảy sinh, các thay đổi tương lai và các vấn đề xã hội có thể trở thành cơ hội của tổ chức.

Trong việc xác định giá trị cốt lõi, các nhà lãnh đạo phải hỏi: "Chúng ta thực sự có thế mạnh ở lĩnh vực nào?" và "Chúng ta nên làm gì?". Những điều được xác định là nhiệm vụ, giá trị cốt lõi hay khách hàng không chỉ phải phù hợp với thực tế, mà còn phải phù hợp với nhau.

Nếu mục đích khác nhau, thì sự loại bỏ, đổi mới và thay đổi là cần thiết. Các nhà lãnh đạo phải nhận ra khi nào từ bỏ một sản phẩm, một quá trình và thiết lập nguồn lực cho các cơ hội nhiều hứa hẹn hơn.

Theo Quantrikinhdoanh.com.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới