Hoạch định nhân sựVăn hóa doanh nghiệpLương bổng và đãi ngộLuật lao độngTuyển dụngĐào tạo và phát triểnĐộng viênĐánh giá hoạt động

Thoát Khỏi Hợp Đồng Cho Thuê TM

08:47 23/09/2013 in Luật lao động

Trước khi ký vào dòng có dấu chấm, bạn nên chắc chắn rằng bạn đã có đủ các cơ sở cho việc sớm thoát khỏi hợp đồng cho thuê của bạn một cách hợp pháp.

Là một người đi thuê, có rất nhiều lý do giải thích tại sao bạn muốn chấm dứt hợp đồng thuê thương mại. Rủi ro thay một lý do rất phổ biến đó là việc kinh doanh của bạn không thành công, hoặc đã không thành công như bạn nghĩ. Hy vọng rằng lý do bạn cần để chấm dứt hợp đồng thuê là việc kinh doanh của bạn rất tốt, cơ ngơi đi thuê là nhỏ và bạn cần phải mở rộng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Do đó liệu bạn có thể làm gì một cách hợp pháp để thoát khỏi hợp đồng thuê hiện tại?

 

 

Kế hoach của bạn nên bắt đầu trước khi bạn ký vào hợp đồng thuê - bạn nên khôn ngoan suy nghĩ kỹ câu thành ngữ cổ về việc phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bạn nên xem xét trước khi ký vào hợp đồng thuê liệu bạn muốn làm gì trong trường hợp “giải phóng sớm” và nên đưa vào một sự dự phòng mà bao phủ một số trường hợp có thể xảy ra. May mắn là có một số dự phòng khác nhau mà bạn có thể dễ dàng đàm phán với chủ nhà cho phép bạn “chấm dứt” khi bạn quyết định dời đi trước khi hợp đồng thuê hết hạn. Ví dụ, bạn có thể muốn bao gồm một điều khoản cho phép bạn huỷ hợp đồng thuê nếu như thu nhập dự đoán không đạt được mục tiêu cụ thể sau sáu tháng hoặc một năm của hợp đồng thuê.

Một khả năng khác là bao gồm các lựa chọn về kỳ hạn mà có thể là: là một người thuê mới, bạn có thể muốn ít nhất là kỳ hạn ban đầu là 2 năm để giúp giảm chi tiêu hàng tháng của bạn. Nhưng bạn có thể lo lắng về cam kết cho kỳ hạn 5 năm mặc dù giai đoạn thuê dài sẽ cho phép tiền thuê và địa điểm ổn định trong những năm đầu phát triển của công ty mới. Câu trả lời có thể là một hợp đồng cho thuể 1 hoặc 2 năm với một hoặc nhiều lựa chọn cho việc gia hạn, như là một hoặc hai lựa chọn cho 2 năm tăng thêm, mỗi hoặc một lựa chọn duy nhất cho 3 năm bổ sung.

Vấn đề quan trọng là lựa chọn này phải được viết có lợi cho bạn. Điều đó có nghĩa là bạn có quyền để sử dụng lựa chọn của bạn, và chủ nhà không có quyền để gia hạn kỳ hạn của hợp đồng thuê nếu bạn sử dụng lựa chọn của bạn cho các kỳ hạn của hợp đồng thuê. Lựa chọn về kỳ hạn điển hình bao gồm một giai đoạn để lựa chọn này được sử dụng trước khi kỳ hạn đầu tiên kết thúc. Ví dụ, hợp đồng thuê có thể đưa ra một lựa chọn rằng gia hạn hợp đồng phải được tiến hành ít nhất 3 tháng trước khi kết thúc hợp đồng thuê. Nếu người thuê đợi cho đến khi còn ít hơn 3 tháng trước khi hợp đồng thuê kết thúc thì lựa chọn này sẽ không còn hiệu lực.

Với các lựa chọn về kỳ hạn, phổ biến là chủ nhà sẽ yêu cầu một khoản tăng nhỏ trong tiền thuê trong kỳ hạn tiếp theo của hợp đồng thuê. Số tiền này thường thì phụ thuộc vào việc thương lương. Nếu việc kinh doanh của bạn tốt đủ để gia hạn hợp đồng thuê thì một khoản tăng nhỏ trong tiền thuê sẽ không là vấn đề quá lớn đối với bạn.

Các lựa chọn khác để xem xét

Bây giờ giả sử rằng bạn muốn giải thoát khỏi hợp đồng thuê trước khi kỳ hạn kết thúc và bạn không có bất kỳ lựa chọn về kỳ hạn nào mà bạn có thể tận dụng. Một lựa chọn là đơn giản yêu cầu chủ nhà của bạn chấm dứt hợp đồng cho thuê. Họ có thể sẽ sẵn sàng làm vậy nếu thị trường thuê nhà là tốt và chỗ trống có thể dễ dàng được cho thuê lại và có thể với tiền thuê nhà cao hơn. Nếu là trường hợp này thì tốt cho bạn. Nhưng có thể nó sẽ không xảy ra.

Bạn cũng có thể bỏ qua hợp đồng thuê, nhưng nếu bạn làm vậy, người thuê nhà người mà đã ký hợp đồng thuê (chắc chắn là bạn) và bất kỳ một người đảm bảo nào sẽ có nghĩa vụ trả tiền thuê nhà cho phần còn lại của hợp đồng thuê hoặc cho đến khi chủ nhà tìm được người thuê mới. Nó không hoàn toàn tồi tệ như nó nói bởi vì luật pháp áp đặt cho các chủ nhà nghĩa vụ làm giảm nhẹ những tổn thất. Điều này có nghĩa là chủ nhà của bạn không thể chỉ ngồi đằng sau và thu tiền thuê nhà của bạn mà có một nghĩa vụ khẳng định là cố gắng tìm một người thuê nhà khác để cho thuê chỗ của bạn. Nếu người thuê nhà mới trả tiền thuê nhà bằng hoặc cao hơn, bạn sẽ thoát khỏi khó khăn. Tuy nhiên, nếu người thuê nhà mới trả tiền thuê nhà ít hơn số tiền yêu cầu trong hợp đồng cho thuê, chủ nhà của bạn sẽ đòi nợ bạn số tiền chênh lệch đối với kỳ hạn của hợp đồng thuê và bạn buộc phải trả số tiền đó.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chủ nhà của bạn không hoàn toàn có động cơ để tìm một người thuê nhà mới? Do bạn vẫn còn có nghĩa vụ đối với hợp đồng cho thuê nên không hề có một lợi ích thực sự nào để họ phải nỗ lực tìm một người thuê nhà khác. Trong trường hợp này, bản thân bạn sẽ muốn cố gắng tìm một người thuê mới để chấp nhận các nghĩa vụ của hợp đồng thuê. Để chuẩn bị cho tình huống này, hợp đồng thuê của bạn nên bao gồm một sự dự phòng rằng chủ nhà của bạn không thể từ chối chấp nhận một người thuê mới một cách vô lý. Điều đó có nghĩa là nếu bạn đưa đến một người thuê mới người có khả năng về tài chính và có kinh nghiệm thì chủ nhà của bạn không thể từ chối một cách tuỳ tiện việc cho người thuê mới thuê lại.

Một khả năng khác là tiếp xúc với chủ nhà của bạn về việc trả tiền để kết thúc. Trong khi sự thật là nếu hợp đồng thuê của bạn vẫn còn có hiệu lực một thời gian dài, việc trả tiền để kết thúc có thể sẽ khó để thương lượng nếu chủ nhà của bạn tin tưởng rằng anh ta có thể sẽ cho thuê lại chỗ của bạn không quá khó, anh ta có thể đồng ý để bạn thoát khỏi hợp đồng thuê nếu bạn trả một số tiền công. Hoặc bạn có thể đề nghị anh ta giữ lại một phần hoặc tất cả tiền đặt cọc đảm bảo của bạn để đổi lại việc cho bạn thoát khỏi hợp đồng thuê.

Khi nói đến việc đi thuê địa điểm, điều khôn ngoan nhất mà bạn có thể làm là chắc chắn rằng bạn đã có các cơ sở được bảo đảm trước khi bạn ký vào dòng có dấu chấm. Bằng cách đó, bất kỳ việc kinh doanh của bạn thành công như thế nào thì bạn đã có những kế hoạch để đối phó với những bất ngờ xảy ra.

Theo Quantrikinhdoanh.com.vn


                                                                                                                                    

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới