Hoạch định nhân sựVăn hóa doanh nghiệpLương bổng và đãi ngộLuật lao độngTuyển dụngĐào tạo và phát triểnĐộng viênĐánh giá hoạt động

Vì Sao Cần Học Tập Và Nghiên Cứu Sáng Tạo?

15:09 20/09/2013 in Đào tạo và phát triển

Trong xã hội thông tin, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều thay đổi, cạnh tranh và độ phức tạp tăng nhanh. Làm thế nào để đối mặt với những thách thức và thay đổi này?

Chúng ta có một giả định: Tư duy dẫn đến khái niệm, khái niệm đưa đến hành động, và hành động mang lại kết quả. Như vậy muốn có một kết quả tốt theo nghĩa hạnh phúc, thịnh vượng, an toàn, được khẳng định, chúng ta phải thay đổi tư duy. Tư duy sáng tạo chính là nhằm giải quyết tốt các bài toán nêu trên.

 

 

1. Phát triển tiềm năng vượt ra ngoài giới hạn trí thông minh, mở rộng khả năng của bạn. Phát triển mọi tiềm năng.

2. Phát triển nhanh năng lực cạnh tranh trong kinh doanh và công nghiệp

Trong thế giới ngày càng tăng nhanh về độ phức tạp, thay đổi và cạnh tranh,quá trình tạo ra ý tưởng mới và mang chúng đến thị trường được coi là nhiệm vụ trung tâm của hoạt động quản trị doanh nghiệp. Những doanh nghiệp thành công là các công ty lan truyền sáng tạo xuyên suốt trong tổ chức.

3. Sử dụng hiệu quả năng lực con người

Sáng tạo là một nguồn lực con người tồn tại trong tất cả các tổ chức. Để tồn tại trong nền kinh tế ngày nay, các tổ chức đã thấy được tính cấp bách của việc nuôi dưỡng tiềm năng sáng tạo của nguồn nhân lực.

4. Phát hiện và giải quyết vấn đề theo cách mới và tốt hơn

Chúng ta đang hàng ngày phải đối mặt với những bài toán ngày càng tăng nhanh về số lượng và độ phức tạp mà chưa có đáp án. Trong khi Kiến thức chưa đủ để đạt đến những giải pháp sáng tạo.

5. Phát triển xã hội

Sáng tạo là nhân tố trung tâm trong khả năng của mỗi chúng ta để tiếp tục thích ứng với môi trường đang biến đổi nhanh chóng. Nếu một quốc gia tìm kiếm chủ động cách bồi dưỡng và phát triển năng lực sáng tạo, quốc gia đó sẽ là yếu tố quyết định thay đổi lịch sử.

6. Xây dựng và nuôi dưỡng tri thức

Kỹ năng Sáng tạo có thể hỗ trợ một cá nhân trong việc nâng cao cơ sở tri thức của người đó. Không có tư duy sáng tạo, cá nhân chỉ dẫm chân trong cơ sở tri thức đã có.

7. Sáng tạo là một kỹ năng cơ bản của con người

Sáng tạo rất dân chủ! Mọi người đều có khả năng, chỉ khác nhau ở mức độ và trình độ. Hơn thế nữa, chúng ta biết khả năng đó có thể được tăng cường.

8. Một phần quan trọng của sức khoẻ tinh thần:

Cá nhân có khả năng tích luỹ và áp dụng sáng tạo vào cuộc sống sẽ có nhiều cơ hội khám phá, trưởng thành và phát huy tài năng của họ. Các kỹ năng gắn với sáng tạo cũng hữu ích để đối phó với thách thức của cuộc sống. Không nghi ngờ gì, tư duy sáng tạo là kỹ năng sống quan trọng.

9. Đề tài được quan tâm

Có rất nhiều công trình đang tiến triển khai lộ hiểu biết về bản chất của sáng tạo. Ngoài ra, có một số lượng lớn các hội thảo quốc gia và quốc tế về sáng tạo trong suốt 50 năm qua.

10. Cơ sở phát triển cho các lĩnh vực

Sáng tạo nằm trong tất cả các lĩnh vực từ hoá học đến kỹ thuật, giáo dục đến khoa học máy tính, xã hội học đến kinh doanh.

11. Đóng góp vào việc lãnh đạo hiệu quả

Một giá trị của kỹ năng sáng tạo là làm phân hoá một nhà quản lý chỉ duy trì trạng thái hiện tại với một nhà lãnh đạo, người xây dựng mới một hướng đi hoặc tầm nhìn. Bằng việc thấm nhuần tinh thần sáng tạo và nguyên tắc giải quyết vấn đề, một cá nhân được chuyển hoá thành một lãnh đạo kiến tạo tiên phong.

12. Nâng cao năng lực học tập

Bản chất của học tập đòi hỏi sử dụng các kỹ năng gắn liền với sáng tạo. Nhà giáo dục thích ứng với cách tiếp cận sáng tạo trong giảng dạy có nhiều khả năng truyền tải nội dung và sáng lập một môi trường học tập phát triển kỹ năng tư duy ở mức cao.

Theo Quantrikinhdoanh.com.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới