WebsitePhần mềmKhuynh hướng

Những Nguyên Tắc Cơ Bản TMĐT

06:13 20/09/2013 in Khuynh hướng

Việc truyền gửi thông tin là vấn đề sống còn đối với hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu.

Những nguyên tắc cơ bản về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thương mại điện tử của APEC mang đến cách tiếp cận linh hoạt đối với việc bảo vệ thông tin cá nhân tại các nền kinh tế thành viên, đồng thời tránh tạo ra các rào cản không cần thiết đối với việc truyền gửi thông tin.

 

 

Trong thời đại toàn cầu hoá, thông tin được xem như là huyết mạch của các doanh nghiệp và cả quốc gia. Việc có nguồn thông tin chính xác và kịp thời sẽ giúp doanh nghiệp triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả hơn, nâng cao sức cạnh tranh trong môi trường kinh doanh toàn cầu ngày càng khắc nghiệt. Do đó, việc đảm bảo thông tin được trao đổi liên tục trong phạm vi quốc gia cũng như quốc tế là hết sức quan trọng để thúc đẩy thương mại phát triển.

Trong thời gian vừa qua, với sự phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt là Internet, các giao dịch thương mại điện tử tăng mạnh, khối lượng thông tin trao đổi ngày càng nhiều. Tuy nhiên, những vi phạm liên quan đến thông tin cá nhân cũng ngày một nhiều hơn, gây tâm lý e ngại cho cá nhân, tổ chức khi tham gia giao dịch thương mại điện tử.

Theo kết quả khảo sát của Bộ Công Thương trong năm 2007, vấn đề bảo mật, an toàn thông tin cá nhân được đánh giá là cản trở lớn nhất đối với phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam. Xác định được tầm quan trọng của bảo vệ thông tin cá nhân trong việc phát triển thương mại điện tử toàn cầu, tháng 11 năm 2004 các Bộ trưởng APEC đã phê chuẩn “Những nguyên tắc cơ bản về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thương mại điện tử của APEC” (APEC Privacy Framework), nhằm giúp các nền kinh tế thành viên xây dựng các cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu quả mà không tạo ra các rào cản bất hợp lý đối với việc trao đổi thông tin, qua đó thúc đẩy kinh tế - thương mại trong khu vực phát triển bền vững.

Là nước đang phát triển và có xuất phát điểm chậm về thương mại điện tử, nhưng thương mại điện tử Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc trong vài năm qua. Đến nay, có thể nói nền tảng pháp luật và công nghệ cho thương mại điện tử Việt Nam đã hình thành và thương mại điện tử ở Việt Nam bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới: giai đoạn ứng dụng thương mại điện tử sâu rộng vào các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước. Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương chủ trì dịch “Những nguyên tắc cơ bản về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thương mại điện tử của APEC” sang tiếng Việt. Tài liệu này sẽ hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức và các doanh nghiệp nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách và các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân tuân thủ những nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân của APEC và phù hợp với thực tế nước ta. Việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của “Những nguyên tắc cơ bản về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thương mại điện tử của APEC” cũng góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích to lớn của thương mại điện tử đối với xã hội.

Theo Quantrikinhdoanh.com.vn

 

0 Comments