WebsitePhần mềmKhuynh hướng

Thuật Ngữ Về TMĐT (Phần 2)

06:01 20/09/2013 in Khuynh hướng

Database Cơ sở dữ liệu - Một dạng cấu trúc để tổ chức và duy trì thông tin đễ dàng truy xuất.

Data Mining Khai thác mỏ dữ liệu - Các công cụ để tạo ra các ứng dụng truy nhập thông tin mà một công ty đã thu thập về khách hàng và sản phẩm.

Destination Location Vị trí đến - Là một web site có thông tin hấp dẫn trên đó. Mọi người đến thăm các destination location để nhận được các thông tin đặc biệt.

 

 

Dial-Up Account Tài khoản quay số - Một loại tài khoản có sẵn để kết nối đến Internet. Một tài khoản quay số thông qua một ISP cho phép sử dụng modem của bạn để tạo một kết nối đến hệ thống của nhà cung cấp và Intemet.

Digital Authentication
 Một phương pháp được sử dụng để xác nhận máy chủ nhận thông tin thực sự là một máy chủ đúng. 

Directory
 Thư mục - Một hệ thống mà máy tính sử dụng để tổ chức các tệp trên cơ sở các thông tin đặc thù. 

Disinterme diation
 Loại bỏ trung gian - Quá trình đưa công ty đến gần khách hàng của công ty đó bằng cách loại bỏ trung gian thông tin.

Dithering
 Phối màu - Một kỹ thuật để mô phỏng hiển thị các màu không có trong bộ màu hiện tại của một hình ảnh cụ thể- Điều này được thực hiện bằng cách sắp xếp các điểm kề nhau của các màu khác nhau vào một mẫu mô phỏng các màu mà máy tính không có.

Domain name
 Tên miền - Tên riêng dành cho một Internet site.

Domain Suffix 
Hậu tố miền - Chỉ một tên miền cụ thể nằm ở mạng nào. Đối với các miền của Mỹ thì hậu tố miền là:

.com - các công ty.
.edu - các tổ chức giáo dục.
.org - các tổ chức phi chính phủ. 
.mil -các tổ chức quân sự.
.net - các nhà cung cấp mạng.
.gov - các tổ chức chính phủ. 

Ngoài ra, các site ngoài Mỹ có phần mở rộng bổ sung chỉ nước mà miền đó nằm.
Ví dụ:
.au - Úc .
.dk - Đan Mạch.
.de - Đức.
.uk - Anh.

Download Tải xuống - Phương pháp mà theo đó người sử dụng truy nhập và sao lưu hay kéo các phần mềm hay các tệp khác về máy tính của mình từ một máy tính đầu xa, thường là thông qua modem.

DPI 
(Dots Per Inch) Số chấm trên mỗi inch - Thước đo độ phân giải và chất lượng hình ảnh in. Số chấm nhiều hơn thì sẽ chi tiết hơn và do đó độ phân giải cao hơn.

Electronic Checks
 Séc điện tử - Một hệ thống thanh toán điện tử trong đó các chuyển khoản được thực hiện từ một tài khoản séc của khách hàng đến tài khoản ngân hàng của người bán.

Electronic Commerce
 (E-commerce) Thương mại điện tử - Một loạt các hoạt động kinh doanh trực tuyến bao gồm việc - giải thích sản phẩm và dịch vụ và cung cấp một cơ chế cho khách hàng mua các sản phẩm và dịch vụ đó từ một web site. Thương mại điện tử bao gồm khảo hàng và mua hàng trực tuyến.

Electronic Payment System
 Hệ thống thanh toán điện tử - Một công cụ thu các khoản thanh toán trên Internet.

E-mail 
Thư điện tử - Các thông điệp, thường là text, được gởi giữa những người sử dụng thông qua mạng.

E-mail Address
 Địa chỉ e-mail - Một địa chỉ gửi e-mail mà  có thể gửi e-mail đến đó. Mỗi kiểu hệ thống máy tính xử lý việc đánh địa chỉ e-mail một cách khác nhau, nhưng mỗi hệ thống này đều dựa vào các giao thức khác nhau để trao đổi thư với các hệ thống khác.

Encryption
 Mã hoá - Một cách để mã hoá thông tin trong một tệp hay thông điệp e-mail sao cho nếu bị chặn dò bởi bên thứ ba khi để trên mạng thì không thể đọc được.

Executable File or Content 
Tệp hay nội dung thi hành - Tệp là một chương trình. Các tệp thi hành trong DOS hay Windows thường là có đuôi .e xe hay .com. Trong các môi trường UNIX và Macintosh, các tiệp thi hành có thể có bất kỳ tên gì.

External Viewer 
Trình xem bên ngoài - Một phần mềm bổ sung giúp trình duyệt của bạn dịch và hiển thị các kiểu tiệp đặc biệt mà trình duyệt không có khả năng có sẵn để đọc.

Extranet Extranet
 - Mạng cho phép công ty chia sẻ thông tin với các khách hàng và doanh nghiệp khác. Các Extranet truyền thông tin trên Internet và yêu cầu mỗi người sử dụng phải có mật khẩu để truy nhập dữ liệu từ các máy chủ nội bộ công ty. 

FAQ 
(Frequently Asked Questions) Các văn bản trực tuyến liệt kê và trả lời các câu hỏi thường gặp nhất về một chủ đề cụ thể

File Compression
 Nén tiệp - Một cách giảm kích thước của tệp (hay các tệp) sao cho nó không chiếm dụng nhiều không gian trên máy chủ hay ổ cứng và có thể đi nhanh hơn trên mạng.

File Permission 
Cho phép truy nhập tệp : Một phương pháp quy định ai có thể truy nhập các tệp và có thể có truy nhập kiểu gì.

Firewall
 Bức tường lửa - Một kiểu an toàn được làm từ sự kết hợp một bộ đệm phần mềm và phần cứng mà nhiều công ty và tổ chức đặt giữa các mạng nội bộ và Internet. Bức tường lửa chỉ cho phép những dạng thông điệp cụ thể từ Internet vào và ra khỏi mạng nội bộ. Nó bảo vệ mạng nội bộ trước các tin tặc và những kẻ đột nhập, những kẻ có thể tìm cách sử dụng Internet để đột nhập vào các thông tin đó.

Floppy Disk 
(diskette) Đĩa mềm - Là một phương tiện lưu trữ từ tính được sử dụng để lưu trữ và chuyển dữ liệu 

Form 
Biểu mẫu - Các trang web bao gồm text và các trường để người sử dụng điền thông tin.

FTP
 (File Transfer Protocol) Giao thức truyền tệp - Một phương pháp thông dụng để truyền một hay nhiều tệp giữa các máy tính.

Fulfillment House
 Trung tâm thực hiện - Một cơ sở nhận, đóng gói và chuyên chở các đơn hàng.

Gateway 
Cổng mạng - Phần mềm hay phần cứng nối giữa hai ứng dụng hay mạng lẽ ra thì không tương thích sao cho có thể truyền dữ liệu giữa các máy tính khác nhau.

GIF 
(Graphics Interchange Format) GIF - Một chế độ nén khuôn dạng tập đồ họa. GIF được sử đụng để gửi và hiển thị các tập đồ họa trên mạng. 

GUI 
(Graphical User Interface) Giao diện người sử dụng đồ họa - Một giao diện cho phép người sử dụng điều hướng và tương tác với thông tin trên màn hình máy tính của mình bằng cách sử dụng chuột để trỏ, click và kéo các biểu tượng và các dữ liệu khác xung quanh màn hình thay cho việc phải gõ vào các từ.

Theo Quantrikinhdoanh.com.vn

 

 

0 Comments