Ý tưởng khởi nghiệpĐặt tên doanh nghiệpLập kế hoạchCâu chuyện thành côngCâu chuyện thất bạiLời khuyên khởi nghiệp

Phá bỏ tổ chức hiện có

10:37 16/09/2013 in Lời khuyên khởi nghiệp
Muốn giải quyết triệt để vấn đề này, bản thân tổ chức cần phải định kỳ phá bỏ cái cũ, thiết lập cái mới, luôn phải tiến hành cải cách. Ví dụ: cần phải dẹp bỏ bộ phận làm việc không có hiệu quả, lập tổ chức kế hoạch làm việc mới, giảm bớt những chức vụ dư thừa để hình thành cơ cấu tổ chức phẳng hoá. Những nghiệp vụ không có hiệu quả có thể áp dụng chế độ đấu thầu, có rất nhiều cách có thể áp dụng.
 
 
Công ty Misumi cứ hai năm lại chấn chỉnh lại tổ chức một lần. Trước tiên trong hội kinh doanh, trong số những người quản lý chọn ra một người để đề bạt giữ chức trưởng phòng nghiệp vụ. Rồi từ cấp trưởng phòng lại chọn ra một người phụ trách cao hơn (chủ nhiệm). Người này có thể là trưởng phòng nghiệp vụ của công ty, cũng có thể là người ngoài công ty. Người nào muốn ứng cử vào chức vụ này phải công khai công bố mục tiêu và phương châm của mình trước toàn thể nhân viên trong công ty.

Công ty sẽ căn cứ vào bài diễn thuyết của ứng viên để quyết định tuyển dụng. Tiếp sau đó là các nhân viên trong công ty tự làm đơn xin vào làm việc tại các bộ phận mà mình muốn. Người phụ trách của các bộ phận sẽ tuyển chọn những người thích hợp. Ngay từ năm 1997, công ty Misumi đã áp dụng cơ chế cạnh tranh này.

Một số doanh nghiệp khác cũng áp dụng chế độ tuyển dụng công khai (free agent), nhưng không triệt để bằng công ty Misumi.

Nếu một nhân viên không được bộ phận nào tuyển dụng, chỉ còn cách là nghỉ việc. Còn quan hệ giữa người phụ trách và cấp dưới cũng được luân phiên thay thế, người đã từng là phụ trách nay có thể lại là cấp dưới của mình trước đây. Đó là chính sách tổ chức đòi hỏi phải có thực lực.

Cơ cấu tổ chức khi đã cố định hoá thì giá trị và cách suy nghĩ của nó cũng sẽ trở nên cứng nhắc. Nói một cách cụ thể là phương án kế hoạch của nó đè ra hằng năm đại thể giống nhau, chiến lược kinh doanh hàng năm cũng chẳng khác nhau là mấy.

Vấn đề này không thể giải quyết bằng cách thay đổi nhân sự một cách đơn giản được. Ngay dù là một nhân tài có nhiều ý tưởng mới cũng sẽ bị mai một dần trong một cơ cấu tổ chức không có thay đổi. Cuối cùng cũng chỉ sinh ra một mớ lý luận đã hình thành bất biến mà thôi.
 

Trích trong cuốn sách: 3 phút học làm kinh doanh.

 

0 Comments