Ý tưởng khởi nghiệpĐặt tên doanh nghiệpLập kế hoạchCâu chuyện thành côngCâu chuyện thất bạiLời khuyên khởi nghiệp

Lựa chọn loại hình công ty trước khi thành lập

08:52 12/09/2013 in Ý tưởng khởi nghiệp

Bạn đang có một ý tưởng kinh doanh tốt và đang muốn thành lập công ty để hoà nhập vào thương trường năng động và đầy hấp dẫn!

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một vài loại hình công ty để các bạn tham khảo trước khi bắt tay thực hiện ý tưởng kinh doanh của mình:

 

1/. Doanh nghiệp tư nhân

 

-      Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

-      Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

-      Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

2/. Công ty cổ phần

 

-      Công ty cổ phần là doanh nghiệp có Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.

-      Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

-      Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

3/. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

-      Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi.

-      Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

-      Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.

-      Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4/. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

-      Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

-      Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

-      Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

5/. Công ty hợp danh

 

-      Công ty hợp danh là công ty có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn.

-      Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

-      Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

-      Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Chúc các bạn thành công !

Theo VNVISA.VN

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới