Nghiên cứu thị trườngThiết kế sản phẩmQuảng cáoThương hiệuÝ tưởng MarketingMarketing OnlinePRBán hàng

Người sáng tạo

09:06 17/04/2014 in Ý tưởng Marketing

Làm việc với đội ngũ sáng tạo trong một công ty quảng cáo không hề đơn giản. Họ sáng tạo nhưng không hề dễ bảo, cứng đầu, bất thường, nổi loạn… Làm sao để họ có thể sáng tạo một cách tốt nhất đồng thời ý tưởng của họ hiệu quả nhất quả là nhiệm vụ phức tạp đối với những người làm việc với họ.

1. Giải quyết vấn đề quan trọng

Người sáng tạo có bản ngã rất cao. Họ tin rằng thời gian của họ dành cho những công việc nghiêm túc chứ không phải làm cho logo to hơn hày màu logo đỏ hơn. Vì vậy, hãy tạo cho những người sáng tạo niềm tin rằng họ đang làm một việc có ý nghĩa. Và việc có ý nghĩa đó xuất phát từ vấn đề mà họ đang giải quyết. Đừng bảo người sáng tạo phải làm gì. Hãy baỏ cho họ biết vấn đề mà họ đang giải quyết. Đừng bảo người sáng tạo hãy làm một mẫu quảng cáo thú vị, hãy bảo rằng hãy làm cho thương hiệu này trở nên bớt nhàm chán hơn. Hãy làm cho họ cảm thấy họ rất quan trọng và đang giải quyết một vấn đề quan trọng.

2. Hãy để họ tự do và cảm nhận thất bại

Nếu bạn bảo rằng bằng không thích ý tưởng này chỉ vì bạn không thích, bạn sẽ bị ghét ngay. Người sáng tạo thích tự do, thử nghiệm cho những điều mới. Nếu bạn cho rằng ý tưởng này quá mới, hãy yêu cầu làm một ý tưởng khách an toàn hơn và để người sáng tạo trình bày cả hai cho khách hàng. Nếu khách hàng thích ý tưởng mới lạ, người sáng tạo sẽ cảm hơn vì bạn hiểu họ. Nếu khách hàng chỉ trích ý tưởng mới lạ, người sáng tạo sẽ cảm nhận thất bại và hiểu hơn về khách hàng đồng thời bạn cũng bán được ý tưởng an toàn. Đừng bao giờ ngăn cản sự thử nghiệm của họ, vì đó là bản năng của người sáng tạo.

3. Hơn cả một mức thu nhập cao

Người sáng tạo đôi khi làm việc không phải vì thu nhập quá cao. Khi họ làm điều họ yêu thích, họ muốn được thừa nhận Hãy cho họ một môi trường làm việc thú vị. Hãy cho họ những bản định hướng sáng tạo không theo lối mòn. Hãy cho họ một vấn đề cực khó để họ giải quyết.. Sau mỗi dự án thành công, thay vì thưởng cho họ bằng tiền, hãy dẫn họ đi uống bia, xem phim hay bất cứ thứ gì họ thích. Sau mỗi chiến thắng, hãy ca ngợi và cảm ơn họ trước toàn công ty.

4. Hãy sáng tạo hoặc giúp họ sáng tạo

Người sáng tạo chỉ thích làm việc với người sáng tạo, người biết kích thích sự sáng tạo, cảm nhận được sự sáng tạo hoặc yêu sự sáng tạo. Nếu họ làm việc theo nhóm, hãy tìm ra những con người phù hợp và tưởng đồng, có cùng style và cách suy nghĩ. Bởi vậy, ngay cả người làm account hay planning cũng phải là những con người thú vị và có xu hướng sáng tạo. Nếu những con người này không đủ thú vị, không đủ sáng tạo thì cũng khó mà làm việc được với những người sáng tạo.

 

 

 

theo tiepthionline.com.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới