Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

TP.HCM: 4 tháng thu hút 387 triệu USD vốn FDI, giảm 52,4%

15:01 27/04/2016 in Tài chính

Cụ thể, từ đầu năm đến ngày 15/4 đã có 225 dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 222,5 triệu USD.

Trong đó có 179 dự án 100% vốn nước ngoài 179 dự án với tổng vốn đầu tư 185,7 triệu USD; 45 dự án liên doanh, vốn đầu tư đạt 36,5 triệu USD; 1 dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh, vốn đầu tư 290 nghìn USD.

Tính đến nay, lĩnh vực thương nghiệp đang dẫn đầu về thu hút FDI với 87 dự án, vốn đầu tư đạt 101,4 triệu USD (chiếm 45,6%). Kế đến là công nghiệp chế biến, chế tạo với 15 dự án, vốn đầu tư 60,6 triệu USD; thông tin truyền thông 29 dự án, vốn đầu tư 19,6 triệu USD; hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ 40 dự án, vốn đầu tư 10,9 triệu USD; kinh doanh bất động sản 5 dự án, vốn đầu tư 9,5 triệu USD...

Trong 4 tháng đầu năm, đã có 32 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào TP.HCM. Trong đó, Nhật Bản hiện đang dẫn đầu với 39 dự án, vốn đầu tư đạt 70,6 triệu USD; kế đến là Singapore 29 dự án, vốn đầu tư 56,2 triệu USD; Malaysia 8 dự án, vốn đầu tư 23,4 triệu USD; Hàn Quốc 41 dự án, vốn đầu tư 17,5 triệu USD...

Bên cạnh đó, tính từ đầu năm đến ngày 15/4, toàn thành phố còn có 42 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm là 164,6 triệu USD. Như vậy, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh đến ngày 15/4 đạt 387,1 triệu USD (cùng kỳ năm trước đạt 813,8 triệu USD).

Tuy nhiên trong thời gian này cũng có 12 dự án giải thể, vốn đầu tư 18,2 triệu USD.

Thời báo ngân hàng

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới