Hoạch định nhân sựVăn hóa doanh nghiệpLương bổng và đãi ngộLuật lao độngTuyển dụngĐào tạo và phát triểnĐộng viênĐánh giá hoạt động

Công chức Tp.HCM sắp đối mặt với một đợt cắt giảm lớn

13:42 10/11/2015 in Đánh giá hoạt động

Trong trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới thì các cơ quan tổ chức, đơn vị tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế hiện có.

Đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo (thành lập mới trường, tăng lớp, tăng học sinh) và lĩnh vực y tế (thành lập mới tổ chức, tăng quy mô giường bệnh…) thì có thể bổ sung số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, nhưng phải rà soát sự thay đổi, bổ sung Đề án vị trí việc làm cho phù hợp với nhu cầu tuyển dụng, giữ ổn định biên chế của các tổ chức, xã hội nghề nghiệp đến hết năm 2016. 

Từ năm 2017, thực hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Các cơ quan, tổ chức và đơn vị cần tiếp tục thực hiện xây dựng Đề án tinh giản biên chế trong 7 năm (2015 - 2021) và từng năm; trong đó xác định tỷ lệ tinh giản đến năm 2021 tối thiểu 10% biên chế.  

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách Nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh của vị trí việc làm, kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, để có cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành công việc, bố trí lại nhân sự; đẩy mạnh thực hiện kiêm nhiệm đối với một số chức danh của cán bộ, công chức từ TP đến phường, xã, thị trấn...

Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ.

Có biện pháp đồng bộ, hợp lý để tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định, những người dôi dư do sắp xếp lại tổ chức; đổi mới phương thức tuyển dụng công chức, viên chức. 

Cơ chế đánh giá công chức, viên chức theo nguyên tắc cấp trên đánh giá cấp dưới, người đứng đầu đánh giá những người thuộc quyền quản lý, cấp trên trực tiếp đánh giá người đứng đầu...

Duy Khánh/Theo Trí Thức Trẻ

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới