Nghiên cứu thị trườngThiết kế sản phẩmQuảng cáoThương hiệuÝ tưởng MarketingMarketing OnlinePRBán hàng

Tiêu chí thương hiệu mạnh

08:19 29/10/2014 in Thương hiệu
HỆ THỐNG TIÊU CHÍ & THANG ĐIỂM 
CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM
I. Các tiêu chí trụ cột:

Bảng thang điểm tiêu chí trụ cột 

Năng lực lãnh đạo 10
Chất lượng 15
Năng lực đổi mới DN 10
Nhân lực 12.5
Bảo vệ thương hiệu 12.5
Tính ổn định 10
Kết quả kinh doanh (3 năm gần nhất) 30
Tổng cộng 100


Năng lực lãnh đạo: 
1. Tính dẫn đầu, tiên phong trong giá trị khác biệt mà thương hiệu doanh nghiệp theo đuổi. 
2. So sánh tính tương đồng của nhận thức với các giả thuyết về kỳ vọng hợp lý (mốc thời gian lựa chọn cho kịch bản cuối là năm 2010). 
3. Tầm nhìn, giá trị cốt lõi và chiến lược dài hạn. 
4. Tính sẵn sàng đầu tư để theo đuổi tầm nhìn và mục tiêu dài hạn. Kỹ năng và năng lực của Lãnh đạo.

Chất lượng:
1. Chất lượng đối sánh hoặc ngưỡng chất lượng chuẩn chung trong ngành.
2. Các giá trị thêm vào trên mức chất lượng đối sánh.
3. Giá trị tổng thể cảm nhận được.
4. Tính phản ảnh và tính tự phản chiếu hình ảnh
5. Sự phù hợp của các "hướng thương hiệu" với nhu cầu, ham muốn.

Năng lực đổi mới doanh nghiệp: 
1. Xác định các nguồn lực và tài sản chủ chốt của DN.
2. Năng lực phối hợp các nguồn lực và tài sản để tạo ra năng suất và lợi thế cạnh tranh bền vững.
3. Nhận thức của KH về năng lực đổi mới của DN so sánh với các đối thủ cạnh tranh và kỳ vọng của KH.

Nguồn nhân lực:
1. Chất lượng của nguồn nhân lực: mức lương, trình độ, năng suất lao động.
2. Tính đồng bộ, tính có thể cải thiện trong chất lượng nguồn nhân lực.
3. Hệ thống đánh giá các nỗ lực và đóng góp của nhân viên.
4. Hệ thống công nhận và trao thưởng xứng đáng.
5. Đánh giá của KH về thái độ, hành vi (thân thiện, chuyên nghiệp, tận tình,... ) của nhân viên.

Bảo vệ thương hiệu:
1. Tính bảo hộ đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ liên quan đến thương hiệu sản phẩm trên thị trường mục tiêu.
2. Hệ thống các rào cản nhằm bảo vệ và chống xâm phạm thương hiệu.

Tính ổn định:
1. Sự phát triển của DN so với sự phát triển của ngành trong giai đoạn 3 năm.
2. Đóng góp cho chính phủ thông qua việc nộp thuế, phí và lệ phí.
3. Đóng góp và sự ổn định của ngân hàng dành cho trách nhiệm xã hội của DN.
4. Tính ổn định của việc đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, cải thiện nguồn nhân lực, trao thưởng.
5. Sự thay đổi trong tỷ lệ ATL/BTL trong 3 năm.

Kết quả kinh doanh:
1. Thị phần: vị thế và quan hệ.
2. Doanh thu 3 năm gần nhất.
3. Lợi nhuận thu được từ việc đầu tư cho xây dựng thương hiệu.

II. Bản sắc nghề và đặc trưng địa phương

Bản sắc nghề 
1. Giá trị và bản sắc riêng của nghề
2. Tri thức truyền thống của nghề
3. Khả năng mở rộng quy mô sản xuất theo nghề
4. Theo đuổi một công việc cốt lõi duy nhất

Đặc trưng địa phương 
1. Đặc trưng và sự nổi trội nhờ nguồn gốc địa lý mang lại
2. Tính phụ thuộc về mặt địa lý
3. Sự ủng hộ của các nhóm mục tiêu cho các thương hiệu vùng
4. Tính tự thân vận động vượt qua các ngưỡng chuẩn cam kết

Theo thuonghieuviet.com.vn

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới