Kỹ năng quản lýChuyện Công sởNăng suất cá nhânGiao tiếpPhát triển nghề nghiệp

Sếp bạn có thật sự biết điều hành một buổi họp?

10:57 30/07/2013 in Kỹ năng quản lý

Một buổi họp được cho là hiệu quả hay không chúng ta có thể thấy rõ ngay ở khoảng thời gian nó tiêu tốn và khối lượng công việc nó hoàn thành được trong thời gian đó. Và hơn nữa điều này cũng phản ánh rằng người lãnh đạo đó có năng lực hay không?

 

Dưới đây là một điều bạn cần biết khi điều hành một cuộc họp:

1. Lên sẵn nội dung cuộc họp: Điều quan trọng nhất là thiết lập được chương trình, nội dung của buổi họp. Sau đó gửi tới những nhân viên trước buổi họp một khoảng thời gian nhất định, để những người tham dự có nhiều thời gian chuẩn bị.

2. Mời đúng người, đúng việc tham gia: Quá nhiều người sẽ chỉ làm tốn diện tích và gây ra nhiều sự sao nhãng mà thôi. Dựa theo tính chất, nội dung cuộc họp bạn nên mời đúng người, đúng việc.

3. Tạo sự chuyên nghiệp ngay từ đầu: Đó không chỉ là việc bắt đầu đúng giờ, khi bạn nói 8h bắt đầu buổi họp thì bạn phải chắc chắn rằng dù chuyện gì thì bạn cũng nên cho bắt đầu cuộc họp đúng thời gian. Ngoài ra, bạn cần nói ngay những mục tiêu mà buổi họp hôm nay mong muốn đạt được. Từ đó mọi người có cái nhìn tổng quan hơn để hướng tới trong khi bàn luận.

4. Ghi nhớ lại và chạy đúng theo chương trình: Bạn cần nhớ giao nhiệm vụ cho ai đó để ghi lại biên bản buổi họp và đảm bảo rằng buổi họp diễn ra theo đúng trình tự kế hoạch đã lên. Nên dành thời gian cho những người tham dự có thời gian để trao đổi, thảo luận về những mục trong chương trình họp. Kết quả tốt không thể được đưa ra trong thời gian ngắn, nó cần thời gian để hoàn chỉnh.

5. Kết thúc: Vào cuối buổi họp, nhắc lại một lần nữa những công việc bạn đã giao cho từng cá nhân, nhóm. Ngày, tháng, thời hạn của công việc cần đảm bảo là được mọi người đã biết rõ, chính xác.

theo ehow

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới