Bước đầu tiên hầu hết các công ty thực hiện khi cố gắng để lấp chỗ trống của một vị trí công việc là gì? Họ sẽ gửi một danh sách tuyển dụng trực tuyến với bản mô tả công việc và bộ tổng hợp các kỹ năng cần thiết.
 
Nhưng theo Lou Adler, Giám đốc điều hành hãng The Adler Group đồng thời là tác giả cuốn sách""The Essential Guide for Hiring & Getting Hired", mới đây đăng tải một bài viết trên mạng LinkedIn cho rằng hầu hết nhà tuyển dụng đang thực hiện một điều hoàn toàn sai lầm. 
 
"Đa số những bản mô tả công việc được đăng trên LinkedIn (hoặc bất kỳ nguồn tìm kiếm việc làm phổ biến khác) không hoàn toàn là một bản mô tả công việc, chúng là những bản mô tả về con người," ông viết. "Những mẫu mô tả công việc hiệu quả nên miêu tả sơ lược về những công việc mà một người nào đó cần phải thực hiện, (ví dụ, thiết kế những bản mạch, bán nhà, phán đoán vấn đề, sửa chữa thiết bị kiểm tra tự động,…) không nên chỉ miêu tả các kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc đó ". 
 
Ông gọi đây là những bản mô tả kỹ năng đã bị nhiễm khuẩn và cho rằng nhiều vấn đề xảy ra với chúng là có thể loại bỏ những người tuyệt vời có khả năng đảm đương công việc một cách xuất sắc, nhưng không có chính xác các kỹ năng được liệt kê trong danh sách cũng như những kinh nghiệm được cho là cần thiết”.
 
"Thay vì rơi vào cái bẫy của hộp kiểm tra kỹ năng và kinh nghiệm, tôi cho rằng những nhà tuyển dụng yêu cầu các nhà quản lý nhân sự xác định rõ công việc cần thiết phải hoàn thành trước khi miêu tả những kỹ năng của một người cần đến để thực hiện công việc đó”, CEO này cho biết. Ông đề xuất điều này như là một bản mô tả công việc dựa trên hiệu quả, nơi bạn có thể kể ra 6 đến 8 nhiệm vụ quan trọng cũng như những mục tiêu hoàn thành nhằm xác định mức độ thành công của công việc.
 
Tiếp theo đó, Lou Adler cho biết để xác định xem một ứng cử viên có phù hợp một công việc nào đó hay không, nhà tuyển dụng nên hỏi: "Dự án hoặc nhiệm vụ đơn lẻ nào bạn cho rằng là thành tựu quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình cho đến nay?
 
“Câu hỏi này được dùng hữu hiệu trong việc xác định liệu một người có được xem là đủ năng lực và động lực nhằm thực hiện làm công việc bạn đề ra hay không,” ông nói. Chỉ cần ứng cử viên mô tả một thành tựu cá nhân có tính chất so sánh cao nhất để bạn xem xét với những điều cần phải được hoàn thành cho từng mục tiêu. 
 
Việc đánh giá của nhà tuyển dụng được thực hiện dựa trên sự phát triển và xu hướng những thành tích đạt được của ứng viên qua thời gian. Phạm vi, quy mô và sự phức tạp của những thành tích trong cuộc cạnh tranh giữa các ứng viên chính là thứ thực sự cần thiết và kết quả là bạn sẽ có khả năng tuyển dụng được nhân tài cao hơn.