Nghiên cứu thị trườngThiết kế sản phẩmQuảng cáoThương hiệuÝ tưởng MarketingMarketing OnlinePRBán hàng

Những gì ẩn chứa trong một cái tên?

14:56 25/12/2013 in Thương hiệu

Trong các tài sản của một công ty – tài sản hữu hình, thương hiệu, và các tài sản vô hình khác- Interbrand cho rằng thử thách lớn nhất trong việc xác định giá trị thương hiệu chính là “xác định được tỉ lệ của lợi nhuận được tạo ra từ thương hiệu”. Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh, thương hiệu có đóng góp vào một tỉ lệ rất cao trong lợi nhuận như các lĩnh vực kinh doanh: các hàng hóa đắt tiền, dịch vụ, thức ăn, hay nước ngọt.

 

 

Trong các tài sản của một công ty – tài sản hữu hình, thương hiệu, và các tài sản vô hình khác- Interbrand cho rằng thử thách lớn nhất trong việc xác định giá trị thương hiệu chính là “xác định được tỉ lệ của lợi nhuận được tạo ra từ thương hiệu”. Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh, thương hiệu có đóng góp vào một tỉ lệ rất cao trong lợi nhuận như các lĩnh vực kinh doanh: các hàng hóa đắt tiền, dịch vụ, thức ăn, hay nước ngọt.

Khi công ty đã xác định phần trăm thu nhập được tạo ra từ thương hiệu, bước kế tiếp là đánh giá sức mạnh của thương hiệu để dự báo dòng tiền tệ trong tương lai. “Giá trị của thương hiệu không chỉ phản ánh những thu nhập mà nó tạo ra trong tương lai mà cả khả năng xảy ra của dòng tiền tệ này”. Để xác định dòng thu nhập trong tương lai, Interbrand đã phát triển “phương pháp đo lường bảy nhân tố” để xác định mức độ “rủi ro” của thương hiệu. Thương hiệu càng mạnh thì rủi ro càng thấp đối với dòng thu nhập trong tương lai.

“Bảy nhân tố” trong phân tích thương hiệu của Interbrand

  1. Thị trường: thương hiệu trong thị trường ổn định nhưng tăng trưởng thì mạnh hơn trong các thị trường xu hướng (có thể tăng hoặc giảm). Giá trị tối đa là 10.
  2. Sự ổn định: những thương hiệu được thiết lập tốt và quen thuộc thì có lợi thế đối với sự trung thành của khách hàng hiện tại. Giá trị tối đa là 15.
  3. Dẫn đầu: mức độ mà một thương hiệu có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường trong một ngành hàng. Giá trị tối đa 25.
  4. Quốc tế: những thương hiệu mạnh nhất đối với chỉ tiêu này thì có mức độ chấp nhận cao ở một số thị trường quốc tế. Khi một trong những thị trường này không ổn định thì thương hiệu vẫn mạnh ở những thị trường khác. Giá trị tối đa là 25.
  5. Xu thế: Thương hiệu duy trì được mức độ phát triển ổn định trong thời gian dài thì chứng tỏ được sự chấp nhận của khách hàng cũng như khả năng chiếm thêm thị phần từ đối thủ cạnh tranh. Giá trị tối đa là 5.
  6. Hỗ trợ: Nó không chỉ là số lượng đầu tư vào thương hiệu mà cả chất lượng cũng như mức độ ổn định của các khoản đầu tư đóng góp vào giá trị thương hiệu. Giá trị tối đa 10.
  7. Sự bảo hộ: Những thương hiệu được bảo vệ từ luật pháp thì sẽ đóng góp vào giá trị thương hiệu. Giá trị tối đa 5.

Theo Interbrand thì “xác định rủi ro” là một công cụ hữu hiệu không những trong dự báo thương hiệu mà cả trong việc xác định những phạm vi cần hoàn thiện thông qua việc so sánh thương hiệu.

 

Theo lantabrand.com

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới