Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Công ty tư nhân có được phát hành trái phiếu cho CBCNV và đối tượng ngoài công ty?

16:26 18/12/2013 in Chứng khoán

"CTCP chúng tôi có toàn bộ vốn thuộc tư nhân, dự định phát hành trái phiếu cho CBCNV và một số đối tượng ngoài công ty. Xin hỏi, công ty chúng tôi có được phát hành trái phiếu như trên hay không và điều kiện phát hành trái phiếu này?". Nguyễn Thành Trung (Ninh Kiều, Cần Thơ)

Trả lời:

Theo Nghị định số 52/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/5/2006 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp thì đây là trường hợp phát hành trái phiếu riêng lẻ, cụ thể là phát hành trái phiếu nhưng không phải phát hành ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán và TTCK.

Các đối tượng được phát hành trái phiếu riêng lẻ gồm: CTCP; công ty nhà nước trong thời gian chuyển đổi thành công ty TNHH hoặc CTCP; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Muốn phát hành trái phiếu riêng lẻ, công ty bạn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Có thời gian hoạt động tối thiểu là 01 năm kể từ ngày công ty chính thức đi vào hoạt động.

2. Có báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm phát hành được kiểm toán.

3. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm liền kề năm phát hành phải có lãi.

 

 

4. Có phương án phát hành trái phiếu được tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông qua và có đủ các nội dung sau: mục đích phát hành trái phiếu; thông tin về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh và kết quả hoạt động của doanh nghiệp; khối lượng, kỳ hạn, lãi suất trái phiếu phát hành; tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, biên độ biến động giá cổ phiếu (đối với trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi); phương thức phát hành trái phiếu và các tổ chức tham gia bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán, đại lý phát hành, đại lý thanh toán trái phiếu; địa điểm bán trái phiếu và thanh toán gốc, lãi trái phiếu; kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu; các cam kết khác của tổ chức phát hành đối với người sở hữu trái phiếu.

Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông qua phương án phát hành trái phiếu là Đậi hội cổ đông CTCP đối với phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi; HĐQT, HĐTV hoặc đại diện chủ sở hữu vốn đối với phương án phát hành trái phiếu không có khả năng chuyển đổi.

Công ty bạn có nguồn vốn là 100% tư nhân, hoàn toàn không có khác biệt nào đối với các CTCP được hình thành sau CPH hoặc CTCP có một phần hoặc toàn bộ phần vốn của Nhà nước.

Lưu ý: Mệnh giá của trái phiếu doanh nghiệp tối thiểu là 100.000 đồng, các mệnh giá khác là bội số của 100.000 đồng. Trái phiếu phải được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam.

Theo Tinnhanhck

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới