Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cần những thủ tục gì?

16:24 18/12/2013 in Chứng khoán

“Chúng tôi là một công ty đại chúng. Thời gian tới, công ty dự định phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động để tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ đồng lên 66 tỷ đồng. Xin hỏi, công ty cần phải thực hiện thủ tục gì? Việc phát hành thêm cổ phiếu có phải thông báo với UBCK hay không?” Trần Minh Hiền, Đống Đa - Hà Nội.

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật chứng khoán, để có thể phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, công ty đại chúng phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Có chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cổ phiếu được ĐHCĐ thông qua;

- Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình không được vượt quá 5% vốn cổ phần đang lưu hành của công ty;

- HĐQT phải công bố rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán và thời gian thực hiện.

 

 

Như vậy, công ty bạn không thể tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ đồng lên 66 tỷ đồng, vì số lượng cổ phiếu phát hành vượt quá 5% số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty.

Trong trường hợp công ty có tỷ lệ tăng vốn điều lệ phù hợp với quy định thì việc phát hành cổ phiếu phải được báo cáo với UBCK và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu 10 ngày trước khi thực hiện phát hành. Tài liệu báo cáo gồm:

- Quyết định của ĐHCĐ thông qua chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cho người lao động;

- Nghị quyết của HĐQT thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán và thời gian thực hiện.

Trong thời hạn 10 ngày, sau khi hoàn thành việc phát hành, công ty phải báo cáo kết quả phát hành cho UBCK kèm theo danh sách có chữ ký của người lao động được tham gia mua cổ phiếu.

 

Theo tinnhanhck

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới