Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Công ty trong nước có được phép thưởng CP cho giám đốc là người nước ngoài không?

16:22 18/12/2013 in Chứng khoán

Doanh nghiệp chúng tôi là một công ty cổ phần mới thành lập được hơn 1 năm và có sử dụng người nước ngoài làm giám đốc quản lý. Đại hội đồng cổ đông của công ty vừa quyết định, sẽ thưởng cho giám đốc - người nước ngoài đó một số cổ phần nhất định trong công ty để tăng thêm tính trách nhiệm. Chúng tôi có thực hiện được việc thưởng cổ phần này không? Nếu được thì phải làm thủ tục gì? Nguyễn Trường Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành, công ty cổ phần hoàn toàn có quyền thưởng cổ phần cho người lao động làm việc tại công ty, việc thưởng cổ phần thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty. Người lao động được thưởng cổ phần sẽ trở thành cổ đông góp vốn của công ty và có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

 

 

Tuy nhiên, việc thưởng cổ phần và tỷ lệ cổ phần thưởng cho người lao động nước ngoài phải căn cứ vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty. Nếu công ty bạn hoạt động trong lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam không cho phép người nước ngoài sở hữu cổ phần thì công ty không được phép thưởng cổ phần cho giám đốc quản lý là người nước ngoài. Trường hợp không bị pháp luật hạn chế, công ty bạn có quyền thưởng cổ phần cho giám đốc quản lý.

Để thưởng cổ phần, công ty bạn có thể sử dụng lợi nhuận sau thuế phát hành thêm một số lượng cổ phần, đồng thời tăng vốn điều lệ của công ty và dùng số cổ phần này thưởng cho giám đốc quản lý.

Trường hợp, công ty bạn đang có cổ phần chào bán, công ty có thể sử dụng chính số lượng cổ phần này để thưởng cho giám đốc quản lý nhưng vẫn phải đảm bảo số vốn điều lệ đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi đã thưởng cổ phần cho giám đốc quản lý, công ty phải tiến hành ghi tên giám đốc quản lý vào sổ đăng ký cổ đông của công ty. Nếu tỷ lệ sở hữu cổ phần của giám đốc quản lý từ 5% tổng số cổ phần trở lên, công ty phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi công ty đặt trụ sở chính.

 

Theo Tinnhanhck

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới