Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Làm thế nào để rút cổ đông khỏi công ty khi không không tìm được người chuyển nhượng cổ phần?

15:38 18/12/2013 in Chứng khoán

Vừa qua, Đại hội đồng cổ đông công ty chúng tôi họp và đưa ra một số giải pháp tổ chức lại công ty, tôi không hoàn toàn đồng ý với các giải pháp này và rất bức xúc trước cách làm của một số cổ đông nắm giữ lượng cổ phần lớn. Tôi rất muốn rút khỏi công ty nhưng không thể tìm được người để nhượng lại toàn bộ số cổ phần này, xin hỏi tôi có thể rút khỏi công ty bằng cách nào khác không? Hoàng Ngọc Tùng, Từ Liêm - Hà Nội

Trả lời:

Khi biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại công ty, theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, bạn có thể rút khỏi công ty thông qua việc yêu cầu công ty mua lại toàn bộ cổ phần bạn đang sở hữu tại công ty.

Để yêu cầu công ty mua lại cổ phần, bạn phải gửi yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về việc tổ chức lại công ty, mà không được sự đồng ý của bạn. Yêu cầu phải lập thành văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của bạn, số lượng cổ phần từng loại bạn đang sở hữu tại công ty, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại.

 

 

Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của bạn với giá thị trường hoặc giá theo nguyên tắc đã được quy định tại điều lệ công ty trong thời hạn chín mươi ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của bạn. Trường hợp giữa bạn và công ty không thỏa thuận được về giá bán, hai bên có thể yêu cầu một tổ chức định giá chuyên nghiệp để định giá. Công ty có trách nhiệm giới thiệu ít nhất ba tổ chức định giá và bạn có quyền lựa chọn. Quyết định của tổ chức định giá về giá cổ phiếu của công ty tại thời điểm bán là quyết định cuối cùng bắt buộc các bên phải thực hiện.

Sau khi hoàn thành thủ tục mua bán cổ phần, công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh nếu bạn là cổ đông sáng lập hoặc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nếu bạn là cổ đông góp vốn sở hữu từ 5% trở lên trong tổng số cổ phần của công ty.

 

Theo Tinnhanhck

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới