Ngân sáchKế toánTài chínhChứng khoán

Công ty đại chúng phải công bố thông tin trong trường hợp nào?

15:28 18/12/2013 in Chứng khoán

Xin hỏi công ty đại chúng phải công bố thông tin trong những trường hợp nào và các nhà đầu tư có thể tìm hiểu những thông tin do công ty đại chúng công bố ở đâu? Nguyễn Cao Thắng, TP. Hải Dương.

 

Trả lời:

Theo quy định của Luật Chứng khoán, công ty đại chúng phải công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính năm trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có báo cáo tài chính năm được kiểm toán, hoặc công bố thông tin bất thường khi xảy ra một trong các sự kiện có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức quản lý và hoạt động của công ty.

Công ty đại chúng cũng phải công bố thông tin theo yêu cầu của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước khi có thông tin liên quan đến công ty đại chúng ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư hoặc ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó.

 

 

Nhà đầu tư có thể tìm hiểu những thông tin do công ty đại chúng công bố thông qua các phương tiện sau:

- Báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm khác của công ty đại chúng;

- Các phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm: báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm khác của Ủy ban;

- Các phương tiện công bố thông tin của Sở/Trung tâm Giao dịch chứng khoán, bao gồm: bản tin thị trường chứng khoán, trang thông tin điện tử của Sở và Trung tâm, bảng hiển thị điện tử và các trạm đầu cuối tại Sở và Trung tâm.

- Các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Theo Tinnhanhck

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Tư vấn gần đây

Công cụ mới

Tài liệu mới